Användarvillkor för användarnamn

Språk

Användarvillkor för användarnamn

Det betyg och recensioner som du gör lagras med ditt användarnamn. Biblioteket samarbetar med andra svenska bibliotek om betyg och recensioner. Till exempel kan en recension som du har lagt in på vår webbplats bibliotek.kungsbacka.se också synas på andra biblioteks webbplatser.

Villkor för webbplatsen

 • För att kunna recensera måste du skapa ett användarnamn. När du registrerar användarnamn godkänner du våra användarvillkor.
 • Efter att du har registrerat dig är du skyldig att följa användarvillkoren. Biblioteken i Kungsbacka förbehåller sig rätten att löpande ändra i användarvillkor.

Användaruppgifter

 • När du är registrerad och har gjort en recension kommer bara ditt användarnamn och inga andra personuppgifter att vara synligt för andra.

Regler för webbplatsen

 • Du ansvarar för innehållet i de recensioner som du skriver.
 • Biblioteket har rätt att, utan att kontakta dig, ta bort recensioner som är opassande, inte stämmer överens med användarvillkoren eller som inte följer svensk lagstiftning.
 • Inlägg, kommentarer, omdömen och annat som skrivs på webbplatsen får bl.a. inte innehålla:
  • Förtal eller förolämpningar, hotelser, hets mot folkgrupp eller andra brott;
  • uppmaningar till brottslig verksamhet;
  • material som strider mot personuppgiftslagen;
  • Biblioteket har utöver vad som framgår ovan rätt att ta bort material på webbplatsen när biblioteket anser att det behövs utan särskild förvarning, information eller motivering.

Upphovsrätt

 • Du ger Biblioteken i Kungsbacka rätt att använda dina recensioner.
 • Du får inte kopiera, sprida eller på annat sätt göra tillgängligt material som andra användare har laddat upp på webbplatsen, utan tillstånd från Biblioteken i Kungsbacka och den användare som laddat upp materialet.


Ansvar

 • Biblioteket ansvarar inte för innehållet i recensioner.
 • Biblioteket ansvarar inte heller för skada, såväl direkt som indirekt, som kan uppkomma med anledning av driftsstörningar på webbplatsen, förlust av recensioner eller virus, intrång eller liknande angrepp.

Information om hur vi hanterar personuppgifter

 • Vi registrerar dina personuppgifter för att du ska kunna skapa ett användarnamn för att recensera. 
 • Vårt avtal med dig ger oss rätt att använda dina personuppgifter.
 • Ditt användarnamn kommer att behandlas av Biblioteken i Kungsbacka i samband med att du sätter betyg och recenserar.
 • Du kan själv ta bort betyg och recensioner som du har gjort. När du avslutar ditt bibliotekskort avanonymiseras betygsättning och recensioner.