Användarvillkor

 

Låneregler

Bibliotekskort

 • Kortet är en värdehandling och är endast för personligt bruk. Förlorar du kortet måste du spärra det.
 • När du ansöker om bibliotekskort godkänner du registrering av personuppgifter. Enligt sekretess-
  lagen kan uppgifter om dina lån bara lämnas ut till dig. Vi sparar inte vad du lånar.

Lånetid

 • Håll reda på lånetiden som varierar beroende på vad du lånar. På kvittot står det när lånen ska återlämnas. Kontrollera att alla dina lån avregistreras när du återlämnar.
 • Det är ditt ansvar att återlämna i tid. Kontrollera att det du lånar är komplett och oskadat. Du har samma ansvar när du återlämnar dina lån.

Försenade lån

 • En övertidsavgift tas ut för varje dag som lånetiden
  överskrids.
 • I nästa steg skickas påminnelser och därefter en räkning.
 • Obetalda räkningar lämnas till inkasso.
 • Bibliotekskortet spärras om avgifterna överstiger bibliotekets maxgräns eller om räkning har skickats.

Avgifter/ersättning

 • Ditt första bibliotekskort är gratis, vi tar ut en avgift om du behöver ett nytt.
 • Du är skyldig att ersätta sådant som inte återlämnas eller som blir skadat.
 • Vi ansvarar inte för eventuella skador som det du lånat orsakar på dina egna apparater.

Datorer

 • Datorerna är gratis att använda och du loggar in med ditt bibliotekskort eller personnummer + pinkod.
 • Om du tar med egen dator kan du använda vårt öppna trådlösa nätverk: guest.kungsbacka.se

Du kan mer utförligt om avgifter, lånetider och övrig information på Att använda biblioteken.

Hantering av personuppgifter

 • Vi behöver behandla dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig som låntagare. Om du ansöker om bibliotekskort för ditt barn gäller behandlingen barnets uppgifter, samt uppgifter om dig som vårdnadshavare.
 • Vi sparar namn, adress, e-postadress och telefonnummer för att veta var vi kan kontakta dig när det behövs. Det kan exempelvis vara för att meddela att en reserverad bok finns att hämta eller påminna om ett försenat lån.
 • Vi sparar även personnummer, bibliotekskortsnummer och låntagar-id. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna kontrollera att ingen annan försöker använda bibliotekets tjänster i ditt namn. Använder du meröppet behöver vi information om inpasseringar vid eventuella regelbrott.
 • Vill du sätta betyg eller recensera något på vår webbplats skapas även ett användarnamn. Har du rätt att låna talböcker registrerar vi att du har tillstånd att göra det.
 • Det här ger dig tillgång till bibliotekets tjänster. Du kan låna, lämna tillbaka, reservera, använda bibliotekets digitala tjänster, låna en dator eller använda meröppna bibliotek.
 • Utöver de uppgifter som du själv lämnar, hämtas regelbundet personuppgifter från folkbokföringsregistret för att säkerställa att dina kontaktuppgifter är korrekta.
 • Uppgifter om dina lån är sekretessbelagda enligt lag. Vi lämnar därför bara ut sådana uppgifter till dig om du visar upp legitimation. Uppgifter om lånet raderas så snart lånet är avslutat om det inte finns några avgifter kopplade till det. Information om vilka webbplatser du har besökt på bibliotekets datorer är också sekretessbelagd.
 • Uppgifterna behandlas även av systemleverantörer i Sverige och/eller inom EU som vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med enligt dataskyddsförordningen.
 • Om du inte använder ditt bibliotekskort på 2 år tar vi bort dina uppgifter från systemet. Detta gäller förutsatt att du är över 18 år, att det inte finns skulder eller lån kopplade till ditt konto, eller att dina uppgifter är kopplade till ett barns kort. Använder du meröppet sparas information om inpassering i 21 dagar. Dessa uppgifter kan inte raderas tidigare.
 • Bokföring ska sparas i sju år enligt bokföringslagen. Biblioteken sparar personuppgifter kopplade till betalning av räkning i sju år, därefter gallras de.
 • Du har rätt att få ett registerutdrag som visar vilka uppgifter som finns sparade om dig i våra system. Du kan också få dina uppgifter rättade, flyttade eller raderade. Vill du göra något av detta, kontakta biblioteken i Kungsbacka, bibliotek.info@kungsbacka.se, eller gå in på Kungsbacka kommuns webbplats: Dataskydd och integritet.
 • Du kan själv se vilka uppgifter vi har sparat och ändra vissa av dem, genom att logga in på vår webbplats, välja Mina sidor och därefter Mina uppgifter.
 • Har du synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter och vill klaga kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för dessa frågor.

Personuppgiftsansvarig:
Kungsbacka kommun, Nämnden för Kultur & Fritid, 434 81 Kungsbacka
E-post: kulturochfritid@kungsbacka.se

Kommunens dataskyddsombud:
Kungsbacka kommun, Dataskyddsombud, 434 81 Kungsbacka.
E-post: dataskyddsombud@kungsbacka.se