Att använda biblioteken

Välkommen till biblioteken i Kungsbacka. Hos oss kan du låna böcker, ljudböcker, tidskrifter, filmer, e-böcker och mycket mer. Du kan också studera, använda dator och skriva ut. För att låna behöver du ett bibliotekskort som gäller på biblioteken i Kungsbacka och på biblioteksbussen. Det är gratis att låna, däremot blir det avgifter om du inte lämnar tillbaka i tid. Fråga gärna personalen om det är något du vill ha hjälp med.

Låneregler på olika språk

Låneregler på arabiska

قواعد الاستعارة من مكتبات كونغزباكا ّ وبلغة مبسطة

Låneregler på dari

خواندن قانون قرض گرفتن از کتابخانھ ای Kungsbacka کونگس بکھ بھ لسان ساده

Låneregler på Ryska

Правила пользования библиотекой на русском языке

Låneregler somaliska

Shuruudaha deynsiga maktabadaha

Låneregler spanska

Reglas fáciles de comprender, para el préstamo de libros en las bibliotecas de Kungsbacka

Låneregler Tigrinska

ሕግታት ምልቃሕ መጽሓፍቲ ኣብ ኣብያተ-ንባብ

Lånerregler på ukrainska - lättläst

Правила користування бібліотекою  /українська Читацькі  квиток надається...

Skaffa bibliotekskort - lättläst

Låneregler - lättläst

På den här sidan kan du läsa om:

 

Bibliotekskortet

Det är kostnadsfritt att skaffa ett bibliotekskort på Biblioteken i Kungsbacka. Med ett bibliotekskort och pinkod kan du:

 • Låna bland annat böcker, ljudböcker, tidskrifter, filmer, e-böcker och e-ljudböcker,
 • låna om och reservera,
 • använda minneslista,
 • boka internetdator,
 • boka släktforskardator,
 • boka studierum (Fyrens bibliotek),
 • söka i databaser som Pressreader och Landguiden hemifrån,
 • besöka våra meröppna bibliotek kl 7-22 varje dag, om du har registrerat dig som användare.

För att få ett bibliotekskort ska du kunna legitimera dig. När du ansöker om bibliotekskort godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter. Vi behöver dina personuppgifter för en säker identifiering och för att kunna administrera lån, reservationer samt kunna se att dina lån är återlämnade. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen kan vi bara lämna ut uppgifter om dina lån till dig. Lagen gäller bara dina lån. Vi kan lämna ut dina personuppgifter och skulder som du har på ditt konto. Du kan själv se vilka uppgifter vi har på ditt konto genom att logga in på vår webbplats, välja Mina sidor och sedan Mina uppgifter.
(Offentlighets- och sekretesslagen, kapitel 40, paragraf 3)

Bibliotekskortet är en värdehandling och endast för personligt bruk. Förlorar du kortet måste du spärra det.

Du kan skaffa ett bibliotekskort på webbplatsen och sedan hämta ut det med din legitimation på ett av biblioteken i Kungsbacka.
Skaffa bibliotekskort 

För barn och ungdomar under 18 år är det vårdnadshavare som godkänner villkoren och ansvarar för det som lånas på bibliotekskortet. Är du under 18 år ska en vårdnadshavare skriva under en låneförbindelse.
Blankett för bibliotekskort till dig under 18 år (pdf)

Pinkod

Du väljer en personlig pinkod på fyra siffror till ditt konto. Har du valt att registrera en e-postadress kan du byta till en ny pinkod på webbplatsen.

 • Klicka på Logga in.
 • Välj Glömt PIN-kod?.
 • Följ instruktionerna för att byta.

Du kan också komma till biblioteket. Ta med din legitimation, så hjälper vi dig.

Har du tappat ditt bibliotekskort?

Om du har tappat ditt bibliotekskort ska spärra det. Du kan själv spärra kortet på vår webbplats.

 • Logga in.
 • Välj Mina uppgifter.
 • Klicka på pilen till höger om Bibliotekskort och PIN-kod.
 • Klicka på Spärra kortet intill det/de kort du vill spärra.
  Om du har två kort där bara de två sista siffrorna skiljer sig åt behöver du spärra båda.

Du kan också ringa, e-posta eller komma till biblioteket så hjälper vi dig.

För att hämta ut ett nytt bibliotekskort behöver du betala en avgift och visa upp giltig legitimation.

Om du byter e-postadress eller mobilnummer

Du måste själv uppdatera din e-postadress och ditt mobilnummer. Det kan du göra på vår webbplats:

 • Logga in.
 • Välj Mina uppgifter. 

Du kan också ändra dina uppgifter på biblioteket. Glöm inte att ta med din legitimation.

Sparar biblioteken vad jag har lånat?

Vi sparar inte vad du har lånat. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen får vi inte spara dina lån och uppgifter om dina lån kan bara lämnas ut till dig. Undantaget är om du själv väljer att spara din lånehistorik på vår webbplats. (Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 40 kap., paragraf 3, 

 

Lånetider

Lånetiden beror på vad du lånar. På kvittot och på webbplatsen står det när lånen ska återlämnas. Du har ansvar för att lånen återlämnas i tid. Som en extra service kan du få en förvarning på e-post tre dagar innan lånetiden går ut, om du har registrerat en e-postadress på ditt bibliotekskonto.

Lånetid

 • 4 veckor - böcker, ljudböcker, musik-cd, faktafilmer, tv-serier
 • 2 veckor - tidskrifter, tv-spel (från 13 år), 4-veckorslån med kö
 • 1 vecka  - spelfilmer (från 15 år)

Biblioteksbussen och Boken kommer har särskilda lånetider. Biblioteksbussens lånetider är anpassade efter hur ofta hållplatsen besöks.

Vissa tv-spel måste du vara 18 år för att låna. 

Förkortad lånetid

Om det finns reservationer på lån med ordinarie lånetid på 4 veckor, förkortas lånetiden till 2 veckor.

 

Avgifter

För dig över 18 år

Om du är försenad med dina lån får du förseningsavgift för vuxenmedia som räknas per dygn. För varje påminnelse som skickas ut får du dessutom en påminnelseavgift. Om du får en räkning får du en räkningsavgift för varje räkning.

För dig under 18 år

Påminnelser och räkningar adresseras till vårdnadshavaren. Du får inga avgifter, men lämnar du inte tillbaka lånet får din vårdnadshavare betala kostnaden för mediet.

Förseningsavgifter

 • Förseningsavgift vuxenmedier - 3 kr/media och dag
 • Förseningsavgift spelfilm och tv-spel - 5 kr/media och dag
 • Påminnelse 1 - 20 kr
 • Påminnelse 2 - 20 kr
 • Räkningsavgift - 40 kr

Övriga avgifter

 • Fjärrlånebeställning - 20 kr 
 • Fjärrlånekopia - faktisk kostnad
 • Fjärrlån utanför Sverige - faktisk kostnad
   
 • Nytt bibliotekskort, barn/ung - 10 kr 
 • Nytt bibliotekskort, vuxen - 25 kr

Kopiering/utskrift

 • A4 svartvitt/färg - 3 kr/sida
 • A3 svartvitt/färg - 5 kr/sida
 • Kopiera ur tidskrifter och böcker som du inte får låna hem: 5 sidor är gratis

Har du mer än 100 kr i avgifter spärras ditt kort och du kan inte låna, låna om, reservera, boka dator eller använda meröppet. När medierna är återlämnade och/eller när skulden är betald hävs spärren.

Ersättningsavgifter och räkningar

Du är skyldig att ersätta det som inte återlämnas eller blir skadat. För minderåriga ersätter vårdnadshavaren.

Förkomna/förstörda medier

Nedanstående är schablonpriser. Finns mediet att köpa tas nypris ut om det är högre än schablonpriset.

 • Bok/ljudbok vuxna - 250 kr
 • Bok/ljudbok barn och ung - 120 kr
 • Dvd-film - 400 kr
 • Musik-cd - 150 kr
 • Tidskrift vuxen - 50 kr
 • Tidskrift barn och ung - 25 kr
 • Boklåda/bokpåse - 140 kr
 • Övrigt material såsom tv-spel, språkkurser, surfplattor med mera ersätts med inköpspris.

Har du fått en räkning och återlämnar lånen som räkningen gäller ska du endast betala förseningsavgifterna och de administrativa avgifterna inte ersättningsavgifter. Har du inte betalat räkningen före förfallodatumet skickas den vidare till inkasso efter fem veckor. Detta gäller inte låntagare under 18 år. Biblioteken i Kungsbacka betalar inte tillbaka betalda avgifter. 

Om biblioteket skickat en räkning på förkomna eller skadade medier, spärras ditt kort och du kan inte låna, låna om, reservera, boka dator eller använda meröppet. När medierna är återlämnade och/eller när skulden är betald hävs spärren.

Det är ditt ansvar att kontrollera att det du lånar är komplett och oskadat. Vi ansvarar inte för skador som lånat material kan orsaka på den egna apparaten.

Betalning av avgifter och räkningar

Betalning av avgifter som inte blivit ett räkningsärende kan göras på Fyren, Åsa och Kullavik bibliotek. Där kan du betala med kontanter, kontokort eller swish. 
Räkningar betalas genom din bank. Följ då instruktionerna på den räkning som skickats ut och ange den informationen som efterfrågas. Om räkningen skickats vidare till inkasso måste skulden betalas till inkassoföretaget och kan inte längre betalas via biblioteken. Kontakta Biblioteken i Kungsbacka om ni har frågor gällande avgifter och räkningar.

Låna om, reservera, återlämna

Låna om

Du kan låna om två gånger om inte någon annan står i kö.

Låna om i våra automater, genom att ringa biblioteket eller på webbplatsen:

 • Logga in.
 • Välj Mina lån.
 • Bocka för de titlar du vill låna om.
 • Klicka på Låna om.
 • Kontrollera att omlånen har gått igenom och att du har fått ett nytt återlämningsdatum för alla titlar.

Reservera

Du kan reservera titlar i katalogen, till exempel sådant som är utlånat eller som finns på ett annat bibliotek i kommunen.

 • Sök i katalogen och klicka på titeln i sökresultatet.

 • Logga in
 • Klicka på Reservera.
 • Om du inte har valt ett förvalt hämtställe behöver du därefter välja var du vill hämta beställningen.

Du hämtar dina reservationer själv. De står uppställda efter reservationsnummer. Ditt reservationsnummer står i meddelandet som du får när reservationen finns att hämta. Du kan också se dina reservationsnummer när du är inloggad på låneautomaterna i biblioteket eller på webbplatsen, under Mina reservationer.

Återlämna

Det går bra att lämna tillbaka på alla biblioteken i Kungsbacka och på biblioteksbussen. Du kan däremot inte lämna in sådant som du har lånat i andra kommuner.

Kontrollera att allt blir avregistrerat när du lämnar och att det du har lånat är komplett och oskadat.

Vi har inga bokinkast på biblioteken. Du kan bara återlämna när biblioteken har öppet eller på meröppna bibliotek om du är registrerad som meröppet-användare.

 

Webbplats och e-post/sms

Spara lånehistorik

Du aktiverar din lånehistorik så här:

 • Logga in.
 • Välj Mina uppgifter.
 • Klicka på pilen till höger om Bibliotekskort och PIN-kod.
 • Bocka i Spara min lånehistorik.

För att se lånehistoriken loggar du in på webbplatsen, välj sedan Min lånehistorik. Det är bara du som kan se din lånehistorik när du är inloggad. Bibliotekspersonalen har inte möjlighet att se den.

Vill du ta bort din lånehistorik bockar du ur rutan för Spara lånehistorik. Du får en kontrollfråga om du vill ta bort din lånehistorik. Klicka på Ok om du vill ta bort den.

Spara minneslista

Spara titlar du hittar i katalogen i en personlig minneslista genom att klicka på knappen Lägg i minneslista. Du behöver vara inloggad på webbplatsen när du lägger till nya titlar, för att de ska sparas till senare. Listan hittar du sedan under Mina sidor, välj sedan Min minneslista. 

E-post

Du som anmält din e-postadress får meddelanden om reservationer, förvarningar och påminnelser till din e-post. Om du inte får meddelanden med e-post, kontrollera skräpposten (spam). Du kan även pröva att lägga till bibliotekets avsändaradress som kontakt i din adressbok. Kontakta ditt bibliotek om problemet kvarstår.

Du kan själv anmäla eller ändra din e-postadress på vår webbplats:

 • Logga in.
 • Välj Mina uppgifter. 

Du kan också ändra dina uppgifter på biblioteket. Glöm inte att ta med din legitimation.

Sms

Du kan få meddelanden om reservationer och förvarningar som sms. Du behöver först lägga in ett mobilnummer och godkänna att du vill ta emot sms.

Du kan själv lägga till ditt mobilnummer och bocka för "Ta emot sms" på vår webbplats: 

 • Logga in.
 • Välj Mina uppgifter

Du kan också ändra dina uppgifter på biblioteket. Glöm inte att ta med din legitimation.

Förvarning

Som en extra service får du en förvarning 3 dagar innan lånetiden går ut om du har lagt in en e-post eller ett mobilnummer. Biblioteket tar dock inte ansvar för tekniska fel hos e-post-, internet- eller sms-leverantörer som gör att du inte får någon förvarning. Du ansvarar alltid själv för att lån lämnas tillbaka i tid.

Lämna inköpsförslag

Vi tar gärna emot inköpsförslag. Du kan lämna ditt förslag på webbplatsen eller använda den blankett som finns på alla biblioteken och i biblioteksbussen.
Inköpsförslag

Recensera och betygsätta

När du recenserar eller betygsätter titlar på vår webbplats behöver du godkänna ett avtal. Därefter skapas ett användarnamn. Du kan se och redigera dina recensioner och betyg under Mina sidor, välj sedan Mina bidrag.

E-böcker och e-ljudböcker

Du kan låna e-böcker och e-ljudböcker på vår webbplats. Du hittar mer detaljerad information i vår e-bokshjälp eller e-ljudbokshjälp.
E-bokshjälpen 
E-ljudbokshjälpen

 

Hantering av personuppgifter

Vi behöver behandla dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig som låntagare och administrera olika tjänster och aktiviteter på biblioteken. 
Så här hanterar vi dina personuppgifter

Hantering av borttappade kläder och saker

Biblioteket i Kungsbacka samlar in alla kvarglömda och borttappade kläder och saker och förvarar dessa i låsta eller bevakade rum. Om ingen har kommit och hämtat sakerna inom en månad skickas dessa till polisen. Värdesaker som bankkort och telefoner lämnas till Polisen en gång i veckan.