Artikel

Lättare att läsa

smartphone med legimusappAlla barn och unga har rätt till böcker! Men alla böcker passar inte till alla. Tycker du det är svårt att komma igång och läsa? Då finns det hjälp på biblioteket. Vi hjälper dig att hitta läslusten och något som passar.

Har du dyslexi eller någon annan läs- och skrivsvårighet har du rätt att skaffa så kallad egen nedladdning. Genom ett egen nedladdningskonto kan du ladda ner böcker från Legimus. Legimus kan du använda både i datorn, i smartphone eller platta. Hör av dig till ditt bibliotek för att få hjälp. 

På biblioteket finns också:

Talböcker i Daisyformat (att läsa i datorn med läsprogram)
Bokpaket med pappersbok och talbok
Lättlästa böcker för barn och unga
Ljudböcker på cd och mp3
Bokpaket med pappersbok och ljudbok

Barnens legimus 
Myndigheten för tillgängliga mediers hemsida för barn och unga med bland annat boktips, spel och en katalog över alla talböcker och DAISY.

Dyslexiförbundet

Föräldarföreningen för Dyslektiska Barn
Förening som ger råd, stöd och vägledning till familjer som har barn med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Ger ut LÄSK-pärmen, tips om läs- och skrivsvårigheter.

Inläsningstjänst

Specialpedagogiska skolmyndigheten

www.mv-nordic.com/se/
Pedagogiska dataprogram.

Vill du boka tid för Legimus? 
Kontakta:

Fyrens bibliotek för barn:
Maria Andersson
maria.t.andersson@kungsbacka.se

Fyrens bibliotek för vuxna:
kontakta Boken kommer

Fjärås bibliotek:
fjaras.bibliotek@kungsbacka.se

Frillesås bibliotek:
frillesas.bibliotek@kungsbacka.se

Kullaviks bibliotek:
kullaviks.bibliotek@kungsbacka.se

Onsala bibliotek:
onsala.bibliotek@kungsbacka.se

Åsa bibliotek:
asa.bibliotek@kungsbacka.se

kategori: barn

Språk

Artiklar: fasetter

Kategori

Visa fler

etikett

Visa fler