Artikel

Små barns språk

Språkutvecklingen är som störst i förskoleåldern. Att som liten få höra ett rikt och varierat språk, att ha god tillgång till böcker och att få delta i samtal där barnet blir lyssnat på, har stor betydelse för barns utveckling. Det finns olika sätt att arbeta med små barns språk.

Språkväskor

SpråkkedjanPå biblioteket finns Språkkedjans språkväskor. Dessa innehåller språkstimulerande material som tränar tal, språk och kommunikation. Med dessa kan du och ditt barn på ett lustfyllt sätt leka med språket.
 Två barn som bär på resväskor mellan hyllorna i ett bibliotek.


Det finns flera språkväskor med olika innehåll:

•Spindelryggsäcken (ordförråd, att kategorisera ord och att associera)
•Kråkan-ryggsäcken (ordförråd, prepositioner och motsatsord)
•Alfons-ryggsäcken (pragmatik, samspel och att berätta)
•Bu och Bä-ryggsäcken (grammatik och ordföljd)
•Pippi-väskan (grammatik och ordföljd)
•Emil-väskan (munmotorik, ljud och språkljud)

Väskorna kan lånas på alla bibliotek i kommunen och finns också tillgängliga på logopedmottagningarna i länet.

I bibliotekskatalogen kan du söka efter språkväskorna och se om de finns inne för att låna. Är de utlånade kan du reservera dem.

Språkpuffen

Språkpuffen

Språkpuffarna är framtagna i ett samarbete mellan logopeder, kommunbibliotek och Kultur i Väst i Västra Götalandsregionen. Genom att samla olika bilderböcker i olika kategorier kan de inspirera och stödja språkutvecklingen på ett lekfullt sätt. Böckerna kan du låna på biblioteket.

Alla språkpuffar på Kultur i Västs webbplats

Språk

Artiklar: fasetter

Kategori

Visa fler

etikett

Visa fler