Artikel

Språkstart

Språkstart Halland loggaSpråkstart Halland

Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn från 6 månader upp till 3 år samt till dig som förälder och andra vuxna i barnets närhet. Syftet med satsningen är att inspirera och uppmuntra till att hjälpa barnet att utveckla sitt språk.

Syftet med Språkstart Halland:

Vi vet att språkutvecklingen i tidig ålder är viktig för barnets framtid, och genom Språkstart vill vi inspirera föräldrar att prata, läsa, sjunga, leka och ramsa tillsammans med sitt barn för att på så sätt utveckla språket. Språkstart Halland har valt att satsa på en modell där språkstartare från biblioteket besöker barnet och dess vårdnadshavare i hemmet. Det gör att vi även når de familjer som annars inte brukar besöka bibliotek. I länder som Danmark och Storbritannien har liknande satsningar utförts med mycket lyckat resultat, och det är det som nu ligger till grund för att vi även i Sverige arbetar enligt det här konceptet.

Språkstart bokpaket 1
Så här går det till:

När barnet är sex månader genomförs det första besöket då två bibliotekarier kommer hem till familjen och överlämnar ett språkpaket som bland annat innehåller ett par böcker och en leksak. Familjen får sedan ett erbjudande om ytterligare ett besök när barnet är 11 månader då språkpaket nummer två delas ut. Ett tredje paket delas ut i samarbete med förskolorna. Besök och språkpaket är gratis för familjerna. Besöken sker inom ramen för bibliotekets ordinarie verksamhet, vilket innebär att två barnbibliotekarier ägnar en dag i veckan åt Språkstart Halland. För närvarande är det nyblivna föräldrar i Hålabäck, Hammerö, Fors, Södra Anneberg och Kolla som får en inbjudan till att delta. De första besöken i Kungsbacka kommun genomfördes i slutet av 2019.

Språkstart bokpaket 2

Språkstart Halland är en pågående satsning även i Hylte kommun. Halmstads kommun har tidigare genomfört en årslång pilotstudie som sedan utvärderats och nu under 2022 startar man upp igen. För mer information om satsningen samt Språkstart i andra halländska kommuner, besök språkstart Hallands webbplats.


Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR.

Vid frågor eller funderingar, kontakta:
Marie Björk: marie.bjork@kungsbacka.se, 0300-834193
Tanja Johansson: tanja.johansson@kungsbacka.se, 0700-833800
Bibliotekschef Lena Engberg: lena.engberg@kungsbacka.se, 0300-834984


Vanliga frågor om Språkstart:

Vad gör ni under ett besök?

Ja när det gäller första besöket så ringer vi på och hoppas såklart på att de ska ha fått den utskickade informationen om att vi ska komma. Sedan får vi vara lyhörda och se om familjen vill att vi ska komma in. Vi vill alltid presentera språkpaketet så att mottagarfamiljen vet vad det är vi överlämnar. Förhoppningsvis blir det ett fint möte där vi får möjlighet att prata en stund. Vi berättar om innehållet i paketet och så pratar vi om hur man kan främja språkutvecklingen på bästa sätt. Vi läser och ”tecknar” ur böckerna och så om barnet är på humör så brukar vi sjunga/ramsa något, det finns ett blad med texter i paketet. Kanske har familjen några frågor eller funderingar som vi kan svara på?

Familjen blir sedan erbjuden ett andra besök som äger rum när barnet är cirka elva månader. Innan vi startade upp i Kungsbacka så fick vi höra av språkstartarna i Hylte och Halmstad att den absoluta majoriteten har velat ha ett andra besök, och vi har lyckligtvis samma erfarenhet här. Då är barnet dessutom lite äldre och mer medveten om sin omvärld och det brukar vara så roligt att återse familjerna. Även då brukar vi ramsa/sjunga och läsa tillsammans och så kan vi leka med de fina träsetet med Bockarna bruse som ingår i paket 2.

Vilka fördelar ser ni med att arbeta så och vad hoppas ni på att åstadkomma?

Vi hoppas att familjerna ska uppskatta vårt besök och prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med sina barn ännu mer samt att föräldrarna får en större medvetenhet om barns språkutveckling och fördelarna med att till exempel prata på sitt modersmål med barnet. Vi hoppas förstås också på att de ska vilja besöka oss på biblioteket för att låna böcker och delta i våra olika aktiviteter; som babyrytmiken. Det är en fantastisk möjlighet för oss att verkligen kunna presentera vår fina verksamhet på det sättet som vi kan göra under ett personligt möte. En del av de vi träffar har knappt varit på biblioteket alls, eller i alla fall inte på många år och det är inte alltid så lätt att ta sig för. Kanske blir det lite enklare att komma till oss när vi börjat med att besöka dem?

Vad kommer att hända sedan och framöver?

Ja nu har det ju varit väldigt speciella tider för alla, med en pandemi under närmare två år. Vi fick ställa om vårt arbete; först träffade vi familjerna utomhus men det fungerade inte så bra med vårt västsvenska väder så vi inledde ett samarbete med BVC Kungsbacka sjukhus som hjälpte oss att nå ut till familjerna. Då hölls träffarna digitalt, vilket har gått över förväntan. Men nu ska vi, liksom resten av samhället, återgå till en vardag mer likt tidigare och det är dags för oss att börja träffa familjerna fysiskt igen, vilket såklart känns roligt. Det blir lite som en nystart. På en långsiktig plan så hoppas vi att man i framtiden kan utöka satsningen till att gälla hela Kungsbacka så att alla nyfödda barn i kommunen får ett besök. Det vore fint att kunna erbjuda det.

Språk

Artiklar: fasetter

Kategori

Visa fler

etikett

Visa fler