Dina personuppgifter - lättläst

Så här tar biblioteken hand om dina personuppgifter.

Vad är personuppgifter?

Personuppgifter kan till exempel vara en persons namn, adress och telefonnummer.

Varför sparar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter om dig för att du ska kunna låna på biblioteket och använda bibliotekets datorer. Här kan du läsa om vad vi gör med dina personuppgifter. Du kan också läsa om dina rättigheter.

Hur får vi dina personuppgifter?

Vi får dina uppgifter när du tar kontakt med oss och ansöker om ett bibliotekskort. Vi hämtar också dina uppgifter från Folkbokföringsregistret.

Vilka personuppgifter sparar vi?

Här kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför vi gör det.

 • För att ett barn ska kunna få ett bibliotekskort sparar vi både barnets och vårdnadshavarens personuppgifter.
 • Vi sparar ditt namn, din adress, din e-postadress och ditt telefonnummer för att kunna kontakta dig.
 • Vi sparar ditt personnummer, bibliotekskortsnummer och låntagarnummer för att ingen annan ska kunna låna i ditt namn.
 • Om du använder meröppet sparar vi när du har gått in i biblioteket. Vi sparar det för att veta vem som har använt biblioteket om något till exempel går sönder.
 • När du röstar eller skriver vad du tycker om en bok på vår webbplats får du ett användarnamn. Vi sparar användarnamnet för att det ska fungera att rösta eller skriva om en bok.
 • Om du får låna talböcker sparar vi information om det.
 • Vi sparar inte information om vad du lånar.
 • Vi lämnar inte ut information om vad du lånar eller gör på bibliotekets datorer till någon annan.
 • Vi tar bort dina personuppgifter om du inte har använt ditt bibliotekskort på två år. Du kan när som helst be oss ta bort dina uppgifter, men inte om du har några avgifter som du ska betala. Använder du meröppet sparar vi när du har gått in biblioteket i 21 dagar.
 • Om du har fått en räkning från oss sparar vi information om den i sju år.
 • Vi tar hjälp av företag som har hand om vår webbplats och våra system för att låna. Då ger vi dina uppgifter till företaget. Företagen måste följa samma regler som vi när de tar hand om dina uppgifter.

Dina rättigheter

 • Du har rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig. Kontakta biblioteket om du vill veta det. Du kan också kontakta biblioteket om någon uppgift om dig är fel.

 • Du har rätt att klaga på hur vi tar hand om dina personuppgifter. Då kan du kontakta kommunens dataskyddsombud. Skicka e-post till dataskyddsombud@kungsbacka.se. Du kan också skicka brev till Kungsbacka kommun, Dataskyddsombud, 434 81 Kungsbacka.

Så här kontaktar du biblioteket

Skicka e-post till bibliotek.info@kungsbacka.se
Ring till 0300-83 80 20

Personuppgiftsansvarig:

Kungsbacka kommun, Nämnden för Kultur & Fritid, 434 81 Kungsbacka
E-post: kulturochfritid@kungsbacka.se

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter – inte lättläst