Hur bygger vi ett socialt hållbart samhälle? - Hur bygger vi ett socialt hållbart samhälle?

Hur bygger vi ett socialt hållbart samhälle?

På FN-dagen sätter vi fokus på FN:s globala mål nr 10: Minskad ojämlikhet.

Ove Sernhede
, professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet, analyserar problemen i dagens Sverige. Ytterligare inlägg och samtal.

Samarr: Kungsbacka FN-förening

Föranmälan: bibliotek.program@kungsbacka.se
Begränsat antal platser. 

Foto: Johan Wingborg

Lördag 24/10 kl 11.15

Plats: Kulturhuset Fyren, Kulturtorget