Konversationstyska - Konversationstyska

Konversationstyska

Välkommen att tala tyska med andra.

Ingen föranmälan.

Torsdag 12 november kl 18-20

Plats: Kulturhuset Fyren, Kungen