Barnbibliotekarie Bibbi Malmgren verkade under flera år för att alla förskolebarn i kommunen årligen skulle få en bokgåva, därav hennes önskan om inrättandet av en fond. Utdelningen ur denna fond sker som en uppmuntran till de förskolor som på ett meningsfullt och lustfyllt sätt – där språket sätts i fokus - arbetar med barn och böcker.

Förskolegrupper är välkomna att söka. Förskolan ska ha arbetat med ett tema som har haft barnboken som utgångspunkt under en längre tid.

Bilder som beskriver projektet skickas till bibliotek.barn@kungsbacka.se

Där antal tecken ej angivits behövs ganska få, max hundra.