Bilderbokssalongen

En oval form med texten Bilderbokssalong

Inbjudan till Bilderbokssalong!

Bilderbokssalongen är en utställning med konst skapad av förskolebarn utifrån deras upplevelser av bilderböcker. Vi hoppas att just ni vill vara med i år!

De förskoleavdelningar eller dagbarnvårdargrupper som deltar i Bilderbokssalongen får ett antal väl valda bilderböcker i gåva från oss. Tanken är att barnen får bekanta sig med böckerna och att varje barn sedan skapar ett konstverk utifrån sin favoritbok. Konstverken lämnas in till det närmaste biblioteket och vi ordnar en utställning – en Bilderbokssalong.

På Kulturhuset Fyren är utställningen planerad till vecka 17-18 2022. På närbiblioteken kommer förskolan överens med respektive bibliotek om när utställningen ska ske.

Vill ni vara med? Anmäl er via e-post senast den 10 december till: bibliotek.program@kungsbacka.se

Skriv i anmälan vilka avdelningar/grupper som vill delta, antal barn i grupperna, samt ålder på barnen. Ange också en kontaktperson från er förskola med namn och e-postadress.

Välkomna med er anmälan!

Vänliga hälsningar

Anna och Marie

Barnbibliotekarier, Biblioteken i Kungsbacka
Bidrag ur förra årets Bilderbokssalong, inspirerad av Mitt bottenliv av Linda Bondastam.

Language