Digitala hjälpen

Källkritik och källtillit

Vi ställs just nu inför en större mängd information än någonsin och behöver lära oss att hantera den och att sålla. Hur vet du vad du kan lita på och när du behöver vara extra kritisk? Vad delar du själv vidare i sociala medier? Bli motståndskraftig mot felaktig information genom dessa kurser och guider.

 

Vad innebär digital kompetens och MIK?

Digital kompetens består av fyra delar:

  • kunna lösa problem och omsätta idéer i handling,
  • kunna använda och förstå digitala verktyg och medier,
  • ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt,
  • förstå digitaliseringens påverkan på samhället.

MIK är en förkortning av medie- och informationskunnighet. Det handlar om att förstå mediernas roll i samhället, kunna finna, analysera och kritiskt värdera information samt att själv kunna uttrycka sig och skapa innehåll i olika medier.

Data Detox

Har du koll på ditt digitala jag? Funderar du över vad internet vet om dig? Tryckt på "gilla"-knappen lite för många gånger? 

Starta din egen "datadetox". Under åtta dagar följer du ett datadetox-kit som kommer ge dig insikter om dina egna data på Internet och hjälp med att reducera din "övervikt" av data. Du läser den online: 

Data Detox Kit på svenska på Stockholms stadsbiblioteks webbplats

Webbplatsen Data detox Kit med information på engelska samt några fler språk

 

Rättelser till Data Detox Kit på svenska, DAG 3:

I tredje dagens utmaning ingår att testa två webbläsartillägg – What Facebook Thinks You Like och Data Selfie. Dessa tillägg fungerar tyvärr inte längre. Här är förslag på en alternativ utmaning:

- Gå in i annonsinställningarna på Facebook för att upptäcka hur Facebook skapar din personliga intresseprofil som ligger till grund för riktade annonser.

Fler tips

På My shadow kan du få tips på appar som hjälper dig att minska dina digitala spår.

Internetkunskap.se informerar om bland annat integritet på nätet.

Language

sv-se en-gb

Account