Hållplatser och tider

Alla hållplatser - alfabetiskt
Hållplats Tur Tid
Agnsjödal Tisdag udda vecka 16.50 - 17.05
Alafors, Bäckångvägen Tisdag jämn vecka 17.25 - 17.45
Alafors, Storåvägen Tisdag udda vecka 18.50 - 19.20
Annebergs förskola Onsdag vecka 36, 40, 44, 48  09.00-09.40
Axtorp Måndag jämn vecka 18.20-18.40
Bedagårdens äldreboende Bil Måndag 3 09.30-09.45
Björkris Tisdag jämn vecka 18.15-18.45
Blomstergatan Onsdag förskola vecka 3 09.30-10.00
Blåvingev. äldreboende Bil Måndag 3 11.40-12.00
Britta-Lenas förskola Tisdag förskola vecka 3 09.30-10.00
Bråtås Sophies väg Onsdag udda vecka 18.05-18.30
Buerås Torsdag udda vecka 18.30-18.55
Bukärr, V. Särövägen Onsdag jämn vecka 16.30-16.50
Bäckmansgård gruppbostad Bil Torsdag 1 19.00-19.20
Daggdroppen förskola Fredag udda vecka 1 11.50-12.20
Dalavägen / Kattkullevägen Tisdag jämn vecka 16.10-16.30
Dannebacka förskola Tisdag udda vecka 1 10.50-11.30
Dotetorp Torsdag jämn vecka 1 16.35-16.55
Draget Torsdag jämn vecka 17.40- 18.05
Dyrestensvägen Onsdag udda vecka 17.10-17.30
Ejdern daglig verksamhet Bil Torsdag 3 13.00-13.15
Ekhaga äldreboende Bil Måndag 3 10.30-11.00
Ekolek Gällinge Fredag jämn vecka 4 11.10-11.30
Fjälebo Tisdag udda vecka 18.25-18.40
Fjärilen förskola Tölö Onsdag jämn vecka 4 09.40-10.10
Fjärås träffpunkt / Sälungen förskola Bil Måndag 1 10.45-11.10
Forsgläntan / Allergiförskolan Tisdag förskola vecka 10.00-11.00
Furulid förskola / Halla förskola Torsdag jämn vecka 2 09.55-10.20
Förlanda församlingshem Måndag jämn vecka 17.55-18.15
Gräppås, Lyngfjällsvägen Onsdag jämn vecka 18.00-18.25
Gräppås, Tjäderkullevägen Torsdag udda vecka 19.10-19.35
Gårda Kottarna Onsdag förskola vecka 2 10.40-11.00
Gårdskulla Tisdag förskola vecka 1 09.00-09.30
Gällinge förskola Fredag jämn vecka 4 09.55-10.25
Gällinge skola  Måndag jämn vecka 18.45-19.30
Halla Onsdag udda vecka 15.15-15.35
Hammerö förskola Onsdag förskola vecka 3 10.15-11.00
Hammerö gruppbostad Bil Torsdag 1 17.35-17.55
Hanhals Skanslyckan Måndag jämn vecka 15.45-16.10
Heberg , Åskullevägen Onsdag jämn vecka 18.35-19.05
Hede gruppbostad Bil torsdag 1 18.30-18.50
Hede, Nidingevägen Tisdag jämn vecka 18.55-19.20
Hede / Snickargården Tisdag jämn vecka 2 09.00-09.30
Hedenhös Tisdag förskola vecka 4 09.00-09.30
Hjälm, fotbollsplan Fredag jämn vecka 17.50-18.10
Hjälm, Pålsabacken Fredag jämn vecka 17.25-17.45
Håbergsvägen Måndag udda vecka 18.50-19.10
Håkansgården Tisdag förskola vecka 2 09.10-09.55
Håkulla Torsdag udda vecka 17.55-18.20
Hålabäck öppna förskola Bil Måndag 1 10.00-10.30
Idala Torsdag jämn vecka 1 18.15-18.35
Iserås förskola Onsdag udda vecka 1 och 3 09.50-10.10
Ivarsgården Tisdag vecka 2 10.15-10.45
Kaptensgården förskola Torsdag udda vecka 1 09.00-09.20
Knappen daglig verksamhet Bil Måndag 1 09.30-09.55
Kolla Backe förskola Tisdag jämn vecka 2 09.55-10.25
Kolla Skogsdunge förskola Onsdag förskola vecka 1 09.00-09.45
Kolla gruppbostad Bil Torsdag 1 16.55-17.25
Kollagården gruppboende Bil Torsdag 1 16.30-16.50
Kolla Parkstad Onsdag förskola vecka 1 10.00-11.00
Kolla, Solstensvägen Fredag jämn vecka 15.10-15.35
Kolla Viktor Onsdag förskola vecka 4 09.45-10.15
Kungsfågelvägen Tisdag udda vecka 16.00-16.30
Kållasgårdsgatan, Smeagatan Tisdag udda vecka 15.15-15.45
Ledets väg Torsdag jämn vecka 17.00-17.20
Lerkil, Ängåsvägen Onsdag udda vecka 16.00-16.20
Liden, Mejerivägen Torsdag jämn vecka 18.30-18.50
Limmanäsvägen Måndag udda vecka 15.50-16.10
Lindströms förskola Onsdag jämn vecka 2 09.50-10.15
Lindströmsvägen Tisdag Jämn vecka 16.50-17.15
Linnea förskola Tisdag udda vecka 3 09.00-09.50
Lunnaberg Torsdag udda vecka 17.30-17.50
Lyngfjäll förskola Torsdag jämn vecka 2 10.20-10.50
Långenäs Tisdag udda vecka 17.20-17.40
Majblomman förskola Onsdag udda vecka 1 och 3 10.20-10.45
Malevik förskola Fredag udda vecka 1 10.40-11.20
Maneten förskola Tisdag udda vecka 1 09.00-09.50
Måhaga äldbo. Linden / Källarbacke dagomsorg Bil Måndag1 11.15-11.35
Måsen förskola Tisdag jämn vecka 4 10.40-11.00
Måå, Fjärås Onsdag förskola vecka 2 09.45-10.30
Nova montessori Onsdag förskola vecka 3 09.00-09.20
Nåkälla Måndag udda vecka 17.45-18.05
Oasen daglig verksamhet Bil Torsdag 3 14.05-14.20
Olasgården förskola Fredag jämn vecka 4 10.40-11.00
Onsala småbarnskola Onsdag udda vecka 1 10.50-11.10
Onsala träffpunkt Bil Måndag 3 11.00-11.25
Pontos förskola Torsdag udda vecka 1 09.45-10.05
Pontos skola Torsdag Udda vecka 1 10.05-11.25
Presse park förskola Tisdag udda vecka 1 och 3 10.05-10.30
Prästgårdsängen, Fjärås Onsdag vecka 2 09.00-09.30
Prästkragen Släp Fredag jämn vecka 2 10.25-10.50
Regnbågen aktivitetscenter Bil Torsdag 3 13.45-14.00
Rinna Måndag jämn vecka 16.55-17.15
Rydet förskola Onsdag Udda vecka 3 09.00-09.30
Rygga Måndag udda vecka 18.15-18.35
Råö, vändplan Torsdag udda vecka 16.35-16.50
Råö, Östra Arvidsgårdsvägen Torsdag udda vecka 16.15-16.30
Röde Holme Torsdag jämn vecka 16.25-16.45
Rörmöstv./Skiftekärrsv.  Onsdag udda vecka 16.35-16.55
Rörsjö, Hultabackavägen Måndag udda vecka 17.10-1730
Sevedalen, Fåraböliden Torsdag jämn vecka 19.05-19.30
Sidensvansvägen Tisdag Jämn vecka 15.45-16.05
Signes hus Onsdag förskola vecka 4 09.00-09.25
Signeshus äldreboende / Näckrosen dagomsorg Bil Måndag 4 10.10-10.30
Signeskulle träffpunkt Bil Torsdag 3 12.00-12.20
Skördevägens gruppbostad Bil Torsdag 1 18.05-18.20
Släp, Ekenäs Onsdag Jämn vecka 16.00-16.20
Spårhaga förskola Fredag udda vecka 1 09.55-10.25
Stegatorp förskola Fredag jämn vecka 4 09.00-09.30
Strannegården förskola Ondag udda vecka 3 10.50-11.25
Stuv Torsdag var fjärde vecka 18.45-19.05
Sälungen förskola Fredag jämn vecka 2 09.00-09.20
Särö montessoriskola Fredag udda vecka 1 11.20-11.50
Särö, Sunnegärde Onsdag jämn vecka 17.00-17.20
Södra Annebergsvägen Torsdag var fjärde vecka 16.45-17.30
Tomtebobarnen, Skalman, Bukärrsäng förskola Fredag udda vecka 1 09.00-09.30
Torpa kvarnväg Torsdag var fjärde vecka 17.10-17.30
Trollsländan förskola Tölö Onsdag jämn vecka 4 10.10-10.40
Tölö förskola Onsdag jämn vecka 4 09.00-09.25
Tölö ängar, Havtornsvägen Fredag jämn vecka 18.20-18.45
Ubbhult Fredag jämn vecka 16.45-17.05
Vallda Backa förskola Fredag jämn vecka 2 09.45-10.10
Vallda församlingshem Måndag udda vecka 15.05-15.25
Vallda Klasberg förskola Tisdag jämn vecka 4 10.00-10.30
Vallda, Målvägen Onsdag 18.45-19.45
Vallda Sandö förskola Torsdag jämn vecka 2 09.00-09.30
Vallda Strandrågsväg Onsdag udda vecka 17.35-17.55
Varla förskola Tisdag jämn vecka 4 09.00-09.30
Vickan Torsdag udda vecka 15.30-16.00
Vickans äldreboende Bil Måndag 3 10.00-10.20
Villa Emilia Tisdag förskola vecka 3 10.30-11.00
Voxlöv Fredag jämn vecka 15.50-16.10
Vässingsö Torsdag jämn vecka 15.50-16.10
Västra Hagen Torsdag jämn vecka 15.00-15.20
Å-huset daglig verksamhet Bil Torsdag 3 12.30-12.55
Ålgårda Måndag udda vecka 16.45-17.05
Åminnared Måndag jämn vecka 17.30-17.50
Åsa äldreboende / Korallen dagomsorg Bil Måndag 4 10.55-11.20
Älvsåker förskola / Kottar och Barr Onsdag jämn vecka 2 10.30-11.00
Äskatorp Torsdag var fjärde vecka 16.00-16.20
Öjersbo Tisdag udda vecka 17.45-18.15
Örtagården Tisdag förskola vecka 3 09.00-09.25
Östanvindsgatans aktivitetscenter. / Kungsgruppen daglig verksamhet Bil Måndag 4 09.30-10.00