Hantering av personuppgifter

Bibliotekskort

 • Vi behöver behandla dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig som låntagare. Om du ansöker om bibliotekskort för ditt barn gäller behandlingen barnets uppgifter, samt uppgifter om dig som vårdnadshavare.
 • Vi sparar namn, adress, e-postadress och telefonnummer för att veta var vi kan kontakta dig när det behövs. Det kan exempelvis vara för att meddela att en reserverad bok finns att hämta eller påminna om ett försenat lån.
 • Vi sparar även personnummer, bibliotekskortsnummer och låntagar-id. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna kontrollera att ingen annan försöker använda bibliotekets tjänster i ditt namn. Använder du meröppet behöver vi information om inpasseringar vid eventuella regelbrott.
 • Vill du sätta betyg eller recensera något på vår webbplats skapas även ett användarnamn. Har du rätt att låna talböcker registrerar vi att du har tillstånd att göra det.
 • Det här ger dig tillgång till bibliotekets tjänster. Du kan låna, lämna tillbaka, reservera, använda bibliotekets digitala tjänster, låna en dator eller använda meröppna bibliotek.
 • Utöver de uppgifter som du själv lämnar, hämtas regelbundet personuppgifter från folkbokföringsregistret för att säkerställa att dina kontaktuppgifter är korrekta.
 • Uppgifter om dina lån är sekretessbelagda enligt lag. Vi lämnar därför bara ut sådana uppgifter till dig om du visar upp legitimation. Uppgifter om lånet raderas så snart lånet är avslutat om det inte finns några avgifter kopplade till det. Information om vilka webbplatser du har besökt på bibliotekets datorer är också sekretessbelagd.
 • Om du inte använder ditt bibliotekskort på 2 år tar vi bort dina uppgifter från systemet. Detta gäller förutsatt att du är över 18 år, att det inte finns skulder eller lån kopplade till ditt konto, eller att dina uppgifter är kopplade till ett barns kort. Använder du meröppet sparas information om inpassering i 21 dagar. Dessa uppgifter kan inte raderas tidigare.
 • Bokföring ska sparas i sju år enligt bokföringslagen. Biblioteken sparar personuppgifter kopplade till betalning av faktura i sju år, därefter gallras de.

Utskrift och kopiering

 • När du skapar ett utskriftskonto hos oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behöver spara ditt namn och bibliotekskortsnummer för att kunna knyta dina inbetalningar till dig.
 • Du behöver själv kontakta biblioteket för att ta bort ditt konto.

Tillfällig datoranvändning

 • När du skapar ett tillfälligt datorkonto hos oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi sparar namn och personnummer. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna kontrollera att ingen annan försöker använda tjänsten i ditt namn. Vi behöver också ha möjlighet att spåra vem som har använt en dator vid regelbrott eller om polisen begär ut uppgifter vid brottsmisstanke.
 • Information om vilka webbplatser du har besökt på bibliotekets datorer är sekretessbelagd enligt lag. Om du inte har använt ditt datorkonto på ett år tar vi bort dina uppgifter från systemet.

Anmälan till aktivitet

 • Du som anmäler dig eller ditt barn till en aktivitet på Biblioteken i Kungsbacka godkänner att vi sparar personuppgifter som namn, ålder, telefonnummer och/eller e-post. De behövs för att veta vilka som ska delta i aktiviteten och kontakta deltagarna vid behov. 
 • Personuppgifterna tas bort efter att aktiviteten har genomförts.
 • Anmälan till aktivitet

Övrigt

 • Uppgifterna behandlas även av systemleverantörer i Sverige och/eller inom EU som vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med enligt dataskyddsförordningen.
 • Du har rätt att få ett registerutdrag som visar vilka uppgifter som finns sparade om dig i våra system. Du kan också få dina uppgifter rättade, flyttade eller raderade. Vill du göra något av detta, kontakta biblioteken i Kungsbacka, bibliotek.info@kungsbacka.se, eller gå in på Kungsbacka kommuns webbplats: Dataskydd och integritet.
 • Du kan själv se vilka uppgifter vi har sparat och ändra vissa av dem, genom att logga in på vår webbplats, välja Mina sidor och därefter Mina uppgifter.
 • Har du synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter och vill klaga kan du vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet för dessa frågor.

 

Personuppgiftsansvarig:
Kungsbacka kommun, Nämnden för Kultur & Fritid, 434 81 Kungsbacka
E-post: kulturochfritid@kungsbacka.se


Kommunens dataskyddsombud:
Kungsbacka kommun, Dataskyddsombud, 434 81 Kungsbacka.
E-post: dataskyddsombud@kungsbacka.se

Language