Släktforskning

Du kan släktforska på alla bibliotek i Kungsbacka. Fyrens bibliotek har ett släktforskarrum med en datorer som du kan boka i tre timmar, där finns också en microficheläsare. Kullaviks, Onsala, Åsa, Fjärås och Frillesås bibliotek har en dator var.

Du kan boka dator på vår hemsida, på biblioteket eller hemifrån

Boka släktforskningsdator

Databaser på släktforskningsdatorerna

 

Arkiv Digital har specialiserat sig på att digitalisera historiskt källmaterial genom att nyfotografera originalhandlingarna i färg. Här hittar du bland annat de svenska kyrkböckerna från 1600-talet och framåt. Här finns också Befolkningen i Sverige 1840-1947, 1940, 1945 (Stockholm), 1950, 1960, 1975 och 1985 där du kan söka på namn.

Digitala forskarsalen - Riksarkivet (tidigare SVAR)

Digitala forskarsalen är Riksarkivets digitaliserade handlingar. Här hittar de svenska kyrkböckerna, folkräkningar 1870-1900, bilder på officerare och straffångar, brandförsäkringar, brukshistoria, Rosenberg "Geografiskt-statistiskt handlexikon öfver Sverige" och mycket mer. Är tillgängligt gratis online.

CD-romskivor

  • Svenska ortnamn 1999
  • Sveriges befolkning 1890, 1900, 1910, 1970, 1980 och 1990
  • Sveriges dödbok 7 - 1860-2017

Släktforskning i Halland

Hallandsbibliografin

En bibliografi över böcker och artiklar om Halland. Ett projekt som nu drivs vidare i ordinarie verksamhet. Alla bibliotek i länet och Högskolan i Halmstad deltar. Innehåll är främst litteratur från 1983 och framåt. Till en del gammalt material finns länkar till fulltext (Projekt Runeberg, Google books).

Hallands släktforskarförening

Den lokala släktforskarföreningen. Har stor kunskap om släktforksning i Halland.

Nordhallands Hembygdsförening

Hembygdsföreningen och hembygdsgillena producerar mycket material. Det har främst funnits fyra hembygdsforskare: Stig Tornehed, Nils Reimertz, Stig R. Larsson och Elof Lindälv. Dessa personer har skrivit både artiklar och böcker om Kungsbackas historia. Hembygdsföreningens årsbok har publicerat mycket. Varje år ges register ut, som finns samlat i pärm på Hallandshyllan på Fyrens bibliotek.

På Hembygdsmuseet finns mycket information att hämta. Där hjälper man gärna till vid behov.

Kommunarkivet

Kommunens arkiv som finns i stadshuset. Där finns bland annat protokoll, betyg, matriklar och ritningar. Personalen hjälper till.

Släktforskning i Sverige

Svensk lokalhistorisk databas

SLHD är ett kulturarvsprojekt med syfte att digitalisera de svenska kommunal- och sockenstämmoprotokollen, samt göra dessa tillgängliga online. Här kan du söka information i mängder av svenska kommunal- och sockenstämmoprotokoll.

Demografisk databas södra Sverige

Här kan du söka i kyrkböcker över födda, vigda och döda för Skåne, Blekinge och Halland. Målet är registrera för perioden 1650-1900 och vara fritt sökbara på Internet. Landsarkivet i Lund driver projektet.

Svenskt biografiskt Lexikon

Ett personhistoriskt lexikon som Riksarkivet ansvarar för

Rötter.se

Sveriges släktforskarförbunds sida. Här hittar du bland annat anbytarforum, porträttfynd och mycket annat.

Svenskt porträttarkiv

Här finns över 800 000 bilder av svenskar. Du kan själv bidra med dina släktbilder.

 

 

 

Results list

f91ab996-9b23-4ce7-aeb8-10b64292d506
1b61d512-d69f-4412-a29b-c02bef745b61
b7cfbad2-0c6e-4a90-8930-48f3e654ce9d
Author: Hoffsten, Mikael
Year: 2020
bf9b7608-f70c-4306-a928-67fbaa7d9bb3
Author: Hoffsten, Mikael
Year: 2020
04d55e7a-7e23-4238-9394-718a2e7fdb69
Author: Ericson Wolke, Lars
Year: 2020
6af72e3a-1742-42af-baab-266e765c7d77
Author: Westerlund, Anna-Karin
Year: 2020
d01759ce-a938-48b8-aca0-0d7ef036cc07
Author: Skogsjö, Håkan
Year: 2019
dcbf2cba-1f9a-40d8-a1a7-e93452f06295
d1854879-181e-46fe-9fff-148bc69bc4c6
Author: Johansson, Eva
Year: 2019
d2283ba3-85eb-4c48-a5cf-959787f50472
Author: Lindwall, Bo
Year: 2019
e421f78d-8637-470d-81b9-3459c1328839
Author: Fürth, Thomas
Year: 2019
da33b7fe-2a66-4a5b-af58-074853b59881
Author: Sjölund, Peter
Year: 2019
8f2927f3-b4b9-437c-a165-29361619e90c
525f3880-b68f-4c74-b138-e59e64448b65
Author: Johnsson, Daniel
Year: 2018
fa5c3cc8-495d-4763-af9e-2ee49a6a6d86