SMS-tjänst

Vill du få SMS med information om att biblioteksbussen kommer eller när den är inställd?

För att anmäla dig dig till tjänsten skickar du ett SMS med en kod till nummer 72270. Observera mellanslaget efter fr i koden. Använd SMS-koden för den tur som din hållplats tillhör, se turlistan om du är osäker.

Udda vecka

Måndag
Anmälan: fr måemu
Avanmälan: fr måemustop

Tisdag
Anmälan: fr tiemu
Avanmälan: fr tiemustop

Onsdag
Anmälan: fr onemu
Avanmälan: fr onemustop

Torsdag
Anmälan: fr toemu
Avanmälan: fr toemustop

Jämn vecka

Måndag
Anmälan: fr måemj
Avanmälan: fr måemjstop

Tisdag
Anmälan: fr tiemj
Avanmälan: fr tiemjstop

Onsdag
Anmälan: fr onemj
Avanmälan: fr onemjstop

Torsdag
Anmälan: fr toemj
Avanmälan: fr toemjstop

Fredag
Anmälan: fr fremj
Avanmälan: fr fremjstop