Turlistor

Biblioteken i Kungsbacka erbjuder ännu inte full service. Biblioteken är ingen mötesplats och har inga studieplatser för tillfället. Öppettiderna är förkortade. Meröppet är öppet med förkortade öppettider. Mobila biblioteken kör inte.

Biblioteksbussens hållplats vid Forsvägen/Hålabäcksvägen är indragen p.g.a. ombyggnation. Vi tittar på var en ny hållplats, som ersättning till den indragna, kan placeras. 

Biblioteksbussens och biblioteksbilens turlista

Inställt 21 december tills vidare.

Udda vecka
Måndag - biblioteksbussen         Vallda församlingshem 15.05 - 15.25
Limmanäsvägen 15.50 - 16.10
Ålgårda 16.45 - 17.05
Rörsjö, Hultabackavägen 17.10 - 17.30
Nåkälla 17.45 - 18.05
Rygga 18.15 - 18.35
Håbergsvägen 18.50 - 19.10
   
Tisdag - biblioteksbussen Kållasgårdsgatan/Smeagatan 15.15 - 15.45
Kungsfågelvägen 16.00 - 16.30
Agnsjödal 16.50 - 17.05
Långenäs 17.20 - 17.40
Öjersbo 17.45 - 18.15
Fjälebo 18.25 - 18.40
Alafors, Storåvägen 18.50 - 19.20
   
Onsdag - biblioteksbussen Halla 15.15 - 15.35
Lerkil, Ängåsvägen 16.00 - 16.20
Rörmöstv./Skiftekärrsv. 16.35 - 16.55
Dyrestensvägen 17.10 - 17.30
Vallda, Strandrågsvägen 17.35 - 17.55
Bråtås, Sophies väg 18.05 - 18.30
Vallda, Målvägen 18.45 - 19.15
   
Torsdag - biblioteksbussen Vickan 15.30 - 16.00
Råö, Östra Arvidsgårdsv. 16.15 - 16.30
Råö, Vändplan 16.35 - 16.50
Lunnaberg 17.30 - 17.50
Håkulla 17.55 - 18.20
Buerås 18.30 - 18.55
Gräppås, Tjäderkullevägen 19.10 - 19.35
   
Jämn vecka
Måndag - biblioteksbussen Hanhals Skanslyckan 15.45 - 16.10
Rinna 16.55 - 17.15
Åminnared 17.30 - 17.50
Förlanda församlingshem 17.55 - 18.15
Axtorp 18.20 - 18.40
Gällinge skola 18.45 - 19.30
   
Tisdag - biblioteksbussen Sidensvansvägen 15.45 - 16.05
Dalavägen/Kattekullevägen 16.10 - 16.30
Lindströmsvägen 16.50 - 17.15
Alafors, Bäckängsvägen 17.30 - 18.00
Björkris 18.15 - 18.45
Hede, Nidingevägen 18.55 - 19.20
   
Onsdag - biblioteksbussen Släp, Ekenäs 16.00 - 16.20
Bukärr, V. Särövägen 16.30 - 16.50
Särö, Sunnegärde 17.00 - 17.20
Gräppås, Lyngfjällsvägen 18.00 - 18.25
Heberg, Åsekullevägen 18.35 - 19.05
    
Torsdag - biblioteksbussen Västra Hagen 15.00 - 15.20
Vässingsö 15.50 - 16.10
Röda holme 16.25 - 16.45
Ledets väg   17.00 - 17.20
Draget 17.40 - 18.05
Liden, Mejerivägen 18.30 - 18.50
Sevedalen, Fåraböliden 19.05 - 19.30
   
Torsdag - biblioteksbilen. Var fjärde vecka: 14 jan, 11 feb, 11 mars, 8 april, 6 maj, 3 juni Södra Annebergsvägen 16.45 - 17.30
Basunen Fors 18.00 - 18.30
   
   
   
   
Torsdag - biblioteksbilen. Var fjärde vecka: 28 jan, 25 feb, 25 mars, 22 april, 20 maj, 17 juni Äskatorp 16.00 - 16.20
Dotetorp 16.35 – 16.55
Torpa Kvarnväg 17.10 – 17.30
Idala 18.15 – 18.35
Stuv 18.45 – 19.05
   
Fredag - biblioteksbussen Kolla, Solstensvägen 15.10 - 15.35
Voxlöv 15.50 - 16.10
Ubbhult 16.45 - 17.05
Hjälm, Pålsabacken 17.25 - 17.45
Hjälm, fotbollsplan 17.50 - 18.10
Tölö ängar, Havtornsvägen 18.20 - 18.45