Val 2022

Akvarell färger i gult och blott och en valurna i mitten.

Biblioteken i Kungsbacka välkomnar i valtider! 

22 augusti till 4 september har Biblioteken i Kungsbacka fullt fokus på valet 2022! 

Alla är välkomna, stora som små! 

Demokratin är inte statisk. Den är en process som kräver ett pågående arbete och underhåll. Demokrati är också en förutsättning för fria, fridfulla och rättvisa samhällen. Vi på Biblioteken i Kungsbacka vill gärna stötta dig i att fatta informerade beslut och att stärka dig i tron att du kan påverka din omvärld och aktivt delta i samhällsdebatter.  

Biblioteken är platser som verkar för att alla ska kunna nyttja sina demokratiska rättigheter och få tillgång till den information som de behöver för att kunna delta i det demokratiska samhällslivet. Biblioteken är en unik samlingsplats för alla människor oavsett var de befinner sig i livet. 

"Demokratin i Sverige är välrustad för framtiden men kan ytterligare stärkas av samtal och diskussioner om dess värdegrunder. Vi vill bjuda dig som bor eller vistas i Kungsbacka till reflektion över fria val och dess betydelse för vår demokrati.  I en demokrati ska alla ha möjlighet att vara med och påverka men alla har inte samma förutsättningar för att göra det. Genom valsatsningen vill vi ge dig en bra grund att stå på för att du ska kunna vara med och dela på den makten oavsett om du har röstat hela ditt liv eller precis fått din rösträtt.” - Ania Szczeklik, demokratibibliotekarie  

Barn och ungas röst är viktig, och även om de inte har rösträtt ännu är det naturligt och självklart att de har rätt att förstå vad som sker och får möjlighet att bjudas in till dialog med sina vuxna under valet 2022!  
Alla påverkas av de beslut som fattas i samhället, stora som små.  
Genom valsatsningen önskar vi skapa just dessa dialoger och möten mellan alla åldrar! 
Dessutom finns det ju mycket man kan göra för att engagera sig i samhället redan innan man är myndig, och detta vill vi också lyfta!” - Mia Persson Willén, demokratbibliotekarie 

Under dessa två veckor kan ni både ta del av vår valutställning och spännande program. 

Vill du vet mer om hur och var du röstar i Kungsbacka kan du besöka Kungsbacka kommuns webbsida för valet 2022.

Events

Loading