För vuxna

Bilderbokssalongen

Bilderbokssalongen är en utställning med konst skapad av förskolebarn utifrån deras upplevelser av bilderböcker.

Läs mer om bilderbokssalongen

 

 

6-årsbesök

Alla barn i förskoleklasser bjuds in till biblioteket på besök. Vi visar runt och pratar om hur det fungerar på biblioteket. Vid besöket får barnen också en gåvobok. Läsåret 2021 - 2022 är det boken ”Magiska godiskulor” av Baek Heena. 

Läs mer om 6-årsbesök

 

Lättare att läsa

Alla barn och unga har rätt till böcker! Men alla böcker passar inte till alla. Tycker du det är svårt att komma igång och läsa? Då finns det hjälp på biblioteket. Vi hjälper dig att hitta läslusten och något som passar.

Läs mer om Lättare att läsa

 

 

ÄppelhyllanÄppelhyllan med äpple i närbild.

Äppelhyllan är en plats för dig med särskilda behov. Här finns medier som kan läsas med ögon, öron eller fingertoppar. Alla barn är olika och läser på olika sätt, därför finns Äppelhyllan.

Läs mer om Äppelhyllan

 

 

 

Bibbi Malmgrens barnboksfond

Förskola ♥ böcker = SANT!
 

Barnbibliotekarie Bibbi Malmgren verkade under flera år för att alla förskolebarn i kommunen årligen skulle få en bokgåva. Därav hennes önskan om inrättandet av en fond. Utdelningen ur denna fond sker som en uppmuntran till de förskolor som på ett meningsfullt och lustfyllt sätt – där språket sätts i fokus – arbetar med barn och böcker.


År 2021 premieras förskolan Lärkbacken i Frillesås för sitt arbete med att lära ut teknik med utgångspunkt ur bilderböcker.

 

 

Allas barnbarn

Allas barnbarn är en förening för pensionärer som ungefär en gång i veckan går till en förskola för att träffa en grupp barn att läsa högt för, prata med och lyssna på. I Kungsbacka finns nu ett trettiotal Allas-barnbarn-läsare. De har alla gått en studiecirkel för att orientera sig i förskolans villkor, barns språkutveckling och barnlitteratur.

Är du intresserad av att delta kan du ta kontakt med Biblioteken i Kungsbacka eller Studieförbundet Vuxenskolan.

Läs mer på Allas barnbarns webbplats

 

Present till alla nyfödda

Barnavårdscentralerna delar ut presentkort till alla nyfödda barns föräldrar. Med det presentkortet kan man hämta ut sin bok på något av kommunens bibliotek eller i biblioteksbussen.
Läs mer om Present till alla nyfödda

 

 

 

Små barns språkLitet barn som tittar in i kameran.

Böcker är ett utmärkt verktyg för språkutveckling. När ett barn blir läst för lär det sig sådant som meningsbyggnad, satsmelodi, uttal och berättelsestruktur. När barn och vuxen pratar om det lästa tillsammans tränas både språkligt samspel och läsförståelse.
Läs mer om små barns språk och vad biblioteket kan erbjuda.

 

 

 

 

 

Språkstart

Språkstart

Språkstart Halland logga

2019 startade Språkstart Halland i Kungsbacka kommun. Alla barn har rätt till ett språk. Vägen dit ska vara fylld av glädje, lust och magiska stunder. Språkstart Halland är en satsning som riktar sig till små barn från 6 månader upp till 3 år samt till dig som förälder och andra vuxna i barnets närhet. Syftet med satsningen är att inspirera och uppmuntra till att hjälpa barnet att utveckla sitt språk.

Vi vet att språkutvecklingen i tidig ålder är viktig för barnets framtid, och genom Språkstart vill vi inspirera föräldrar att prata, läsa, sjunga, leka och ramsa tillsammans med sitt barn för att på så sätt utveckla språket. Språkstart Halland har valt att satsa på en modell där språkstartare från biblioteket besöker barnet och dess vårdnadshavare i hemmet. Det gör att vi även når de familjer som annars inte brukar besöka bibliotek. I länder som Danmark och Storbritannien har liknande satsningar utförts med mycket lyckat resultat, och det är det som nu ligger till grund för att vi även i Sverige arbetar enligt det här konceptet.

Språkstart bokpaket 1
När barnet är sex månader genomförs det första besöket då två bibliotekarier kommer hem till familjen och överlämnar ett språkpaket som bland annat innehåller ett par böcker och en leksak. Familjen får sedan ett erbjudande om ytterligare ett besök när barnet är 11 månader då språkpaket nummer två delas ut. Besök och språkpaket är gratis för familjerna. Initialt besöker språkstartarna familjer bosatta i Fors, Hammerö,  Hålabäck och Fjärås. Dessa besök äger rum inom ramen för bibliotekets ordinarie verksamhet, vilket innebär att det till en början blir en dag i veckan som språkstartarna går ut.

Språkstart bokpaket 2
Språkstart Halland har tidigare genomförts som ett pilotprojekt i Halmstads kommun, och som en pågående satsning i Hylte kommun.

För mer information om satsningen samt Språkstart i andra halländska kommuner,
besök språkstart Hallands webbplats.

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter enligt GDPR.

Vid frågor eller funderingar, kontakta:
Marie Björk: marie.bjork@kungsbacka.se, 0300-834193
Tanja Johansson: tanja.johansson@kungsbacka.se, 0700-833800
Bibliotekschef Lena Engberg: lena.engberg@kungsbacka.se, 0300-834984


Vanliga frågor om Språkstart:


Hur fungerar det med Språkstart under pandemin?

Just nu genomför vi inga hembesök på grund av risken för smittspridning. Vi har istället inlett ett samarbete med BVC Kungsbacka sjukhus. BVC erbjuder de föräldrar de möter vars barn är cirka sex månader att delta i Språkstarts verksamhet. Tackar de ja så skickar vi ut en inbjudan till en digital träff där vi pratar om det språkpaket de fått och om hur de genom att läsa, prata, sjunga och ramsa kan inspirera sitt barn till att utveckla språket. Det känns jätteroligt att kunna fortsätta med Språkstart på detta sätt, även om vi såklart saknar att träffas personligen. 

Vad gör ni under ett besök?

Vi ringer på och hoppas såklart på att de ska ha fått den utskickade informationen om att vi ska komma. Sedan får vi vara lyhörda och se om familjen vill att vi ska komma in. Vi vill alltid presentera språkpaketet så att mottagarfamiljen vet vad det är vi överlämnar. Förhoppningsvis blir det ett fint möte där vi får möjlighet att prata en stund. Kanske har familjen några frågor eller funderingar som vi kan svara på?
Familjen blir sedan erbjuden ett andra besök, som äger rum när barnet är cirka elva månader. Språkstartarna i Halmstad och Hylte har berättat att den absoluta majoriteten av alla som fått det första besöket har tackat ja även till det andra, och vi önskar förstås att det blir så i Kungsbacka också!

Vilka fördelar ser ni och vad hoppas ni på att åstadkomma?

Vi hoppas att familjerna ska uppskatta vårt besök och prata, läsa, sjunga, rimma och ramsa med sina barn ännu mer samt att familjerna får en större medvetenhet om barns språkutveckling. I det första språkpaketet finns bland annat en bok, Lilla pussboken, som vi bibliotekarier gärna tipsar om att använda redan från tre månaders ålder. Vi hoppas förstås också på att locka familjerna till biblioteket och olika aktiviteter tex småbarnsrytmik, sagostunder och barnteater.

Hur känns det att börja jobba på det här sättet?

Det känns spännande och det är roligt att biblioteket når ut på många olika sätt. Vi fick möjligheten att följa med Hyltes språkstartare på ett besök och det var väldigt positivt! Vi hoppas på att möta även de som annars inte brukar besöka biblioteket, och kanske känns det lättare för dem att faktiskt komma till oss sedan.

Vad kommer att hända sedan och framöver?

Ja, vi hoppas ju på att Språkstartsbesöken blir uppskattade och att man i framtiden kan utöka satsningen till att gälla hela Kungsbacka kommun.

Språk