Fria digitala resurser

E-böcker, e-ljudböcker, litteratur

Librivox

Ljudböcker på engelska, i mp3-format som du kan ladda ner till din dator eller mp3-spelare.

Librivox

Feedbooks

Litteratur på engelska, både nya och äldre. De fria böckerna finns under "Public Domain" och "Free Original Books".

Feedbooks

Google böcker

Sök i de böcker som Google har scannat in. För att hitta böcker i fullt format går du in på "Avancerad boksökning" och bockar i "Visa endast obegränsad förhandsgranskning".

Google Böcker

Manybooks

Litteratur på engelska, mest äldre.

Manybooks

Open Library

Litteratur på engelska. Innehåller även böcker som inte är digitaliserade. Bocka i "Show only eBooks" när du söker för att enbart se e-böckerna. Böcker märkta med "Read" kan du ladda ner fritt.

Open Library

Project Gutenberg

Äldre litteratur på flera språk, huvudakligen engelska.

Project Gutenberg

Litteraturbanken

Litteraturbanken är databasen för dig som vill lära dig mer om svensk litteratur, författare, översättare eller litteraturhistoria. Här hittar du också klassisk svensk litteratur i digitalt format. En del finns i epub-format, andra får du läsa på datorskärm.

Litteraturbanken
Läs mer om Litteraturbanken

Projekt Runeberg

Här kan du hitta digitaliserade versioner i webbformat av äldre nordisk litteratur, såväl skönlitteratur som facklitteratur. Nordisk Familjebok finns bara ett knapptryck bort!

Projekt Runeberg
Läs mer om Projekt Runeberg

Film och musik

Svensk filmdatabas

Den bästa källan om svensk film skriver Filminstitutet om sin egen Svensk filmdatabas.

Svensk filmdatabas
Läs mer om Svensk filmdatabas

Filmarkivet

Filmarkivet innehåller fritt tillgängligt filmhistoriskt material i form av framför allt kort-, dokumentär-, reklam- och journalfilmer från de senaste hundra åren. Filmerna är digitaliserade av Filmarkivet vid Svenska Filminstitutet, Kungliga Bibliotekets avdelning för Audiovisuella Medier och Sveriges Television. De erbjuder ett levande tidsdokument där man kan följa det svenska samhällets förändring över tid, och även filmmediets utveckling från kuriositet till uppfostrings- och utbildningsverktyg, hela vägen till konstform i sin egen rätt.

Filmarkivet
Läs mer om Filmarkivet

Levande musikarv

Läs om tonsättare och hitta noter i detta digitala arkiv över Sveriges musikarv.

Levande musikarv
Läs mer om Levande musikarv

Natur

Artdatabanken

Artdatabanken samlar in och bearbetar data om den biologiska mångfalden. I en Rödlista kan man se vilka arter som anses hotade.

Artdatabanken
Läs mer om Artdatabanken

Svensk kulturväxtdatabas, SKUD

Svensk kulturväxtdatabas erbjuder ett referensverktyg för svenska kulturväxter. Databasen finns främst till för att hjälpa användaren hitta växters korrekta vetenskapliga, hortikulturella och inhemska namn, men den innehåller även viss information om en växts naturliga utbredningsområden, livsförlopp och användning.

Svensk kulturväxtdatabas

Geografi och historia

Lantmäteriets karttjänster

"Lantmäteriet - vi känner till varenda plats i Sverige" blir första träffen när man söker på internet. Testa deras kartsök och se om det stämmer.

Lantmäteriets karttjänster
Läs mer om Lantmäteriets karttjänster

Sveriges äldsta storskaliga kartor

Riksarkivet erbjuder numera möjligheten att ta del av ett stort historiskt kartmaterial, från 1600-talet fram till 1700, i form av nästan 17 000 kartor över främst byar och gårdar. Materialet är sökbart via både registersök och moderna kartor, och möjligheten finns att exportera databasens uppgifter till Excel.

Sveriges äldsta storskaliga kartor

Fornsök

Använder man Riksantikvariets söktjänst Fornsök så hittar den 3 525 fornlämningar i Kungsbacka kommun. På kartan blir det stora kluster med ringar för alla lämningar.

Fornsök
Läs mer om Fornsök

Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon

Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon erbjuder ett komplement till traditionella uppslags- och historieverk, där kvinnor alltid utgör en försumbar minoritet. På SKBL.se kan du läsa om över 2000 kvinnor som spelat en roll för samhällets utveckling, från medeltid till nutid.

Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon
Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon - avancerad sökning
Läs mer om Svenskt Kvinnobiografiskt Lexikon

Svenskt Porträttarkiv

Den som vill se historiens ansikten har goda chanser att hitta dem i Svenskt Porträttarkiv, en fri databas som samlar över 880 000 porträttbilder från svensk historia.

Svenskt Porträttarkiv
Läs mer om Svenskt Porträttarkiv

Svenskt biografiskt lexikon

Svenskt biografiskt lexikon är en guldgruva för släktforskare och den som är intresserad av historia. Databasen är fritt tillgänglig på webben.

Svenskt biografiskt lexikon
Läs mer om Svenskt biografiskt lexikon

Stämplar och signaturer

Är du nyfiken på vad stämplarna på familjesilvret betyder, eller vem som har gjort din favoritvas? Här kan du hitta svaren.

På Silverklubbens sida Silverstämplar återfinns både en pedagogisk guide som går igenom vilka olika typer av stämplar som förekommer och vad de innebär, samt det allra viktigaste: listor över svenska ortsmärken, årsbokstäver, och namnstämplar.

För den som är nyfiken på föremål av porslin och keramik finns motsvarande hjälp att få på sidan Signaturer.se, där stämplar och signaturer för ett stort antal tillverkare finns samlade.

Läs mer om Silverstämplar och Signaturer.se

Arkivdatabaser

Du som vill forska kommer troligtvis att behöva använda dig av arkivmaterial vid någon tidpunkt. Här hittar du ingångar till tre av Sveriges viktigaste arkivdatabaser.

Alvin är den databas som samlar flest av landets större arkiv.

Arken är Kungliga Bibliotekets och Umeå Universitetsbiblioteks gemensamma arkivdatabas.

Riksarkivet erbjuder ett flertal möjligheter att söka i arkivmaterial, i form av sin satsning Digitala forskarsalen.

Läs mer om arkivdatabaserna

Språk

Etymologi

Etymologi är läran om ordens innebörd och historia. Här har vi samlat databaser som hjälper dig utforska den ursprungliga betydelsen bakom ord och personnamn, på både svenska och engelska.

Svenska Akademiens Ordbok (SAOB) är det givna uppslagsverket för den som intresserar sig för svenska ords historia. 

En god engelsk motsvarighet erbjuder The Online Etymology Dictionary, eller Etymonline. 

Svenska Akademien erbjuder under Namnens ursprung och betydelse en lista över "de i namnlängden ingående namnens härkomst och betydelse". 

Den som vill kunna slå upp vilket namn som helst kan behöva söka sig till hemsidan Svenska namn.

Den som inte är nöjd med de svenska sidorna kan med fördel vända sig till engelska databasen Behind the name

Läs mer om etymologidatabaserna

Lexin

Lexin är en översättningsdatabas utvecklad speciellt för undervisningen inom svenska som andraspråk. Den ger dig möjlighet att översätta ord mellan svenska och 18 andra språk.

Lexin
Läs mer om Lexin

Samhällsfrågor

Kunskapsbank för kvinnofrid

"En webbplats för dig som söker kunskap inom områdena mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer" skriver Nationellt centrum för kvinnofrid om sin kunskapsbank.

NCK:s kunskapsbank
Läs mer om Kunskapsbank för kvinnofrid

Lagrummet.se

Alla lagtexter finns i fulltext på internet - det är verkligen en revolution att jag som medborgare kommer åt våra lagar med bara några knapptryck. Lagrummet.se är en bra ingångssida för Sveriges lagar.

Lagrummet.se
Läs mer om Lagrummet.se

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

På den här sidan återfinns alla Socialstyrelsens nu gällande bestämmelser för hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst med mera, inklusive Rättsmedicinalverkets bestämmelser om rättsmedicin och -psykiatri. Under rubriken Statistik och data hittas dessutom intressant statistik om allt från dödsorsaker i Sverige till covid-19:s påverkan på vården.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

Statistiska centralbyrån

Statistisk årsbok för Sveriges sista utgåva kom 2014, nu hittar du motsvarande information på Statistiska centralbyråns webbplats.

Statistiska centralbyrån
Läs mer om Statistiska centralbyrån

Tidningar

DOAJ

DOAJ, Directory of Open Access Journals, är en oberoende databas med tillgång till 15 000 tidskrifter.

DOAJ
Läs mer om DOAJ

Svenska dagstidningar

Kungliga Biblioteket erbjuder möjligheten att söka bland ett stort utbud av svenska dagstidningar från 1700-talet och framåt.

Svenska dagstidningar
Läs mer om Svenska dagstidningar