Hållplatser och tider

Biblioteksbussens hållplats vid Forsvägen/Hålabäcksvägen är indragen p.g.a. ombyggnation. Vi tittar på var en ny hållplats, som ersättning till den indragna, kan placeras. 

Frillesås bibliotek har öppnat och har ordinarie öppettider igen. Därför kommer biblioteksbussen inte längre att besöka Frillesås bibliotek på lördagar.

Alla hållplatser - alfabetiskt
Hållplats Tur Tid
Agnsjödal Tisdag udda vecka 16.40-16.45
Alafors, Bäckångvägen Tisdag jämn vecka 17.30-18.00
Alafors, Storåvägen Tisdag udda vecka 19.00-19.30
Annebergs förskola Onsdag jämn vecka 2 09.00-09.40
Axtorp Måndag jämn vecka 18.20-18.40
Basunen förskola Bil Onsdag 4 10.30-10.50
Bedagårdens äldreboende Bil Måndag 3 09.30-09.45
Björkris Tisdag jämn vecka 18.15-18.45
Blomstergatan Onsdag förskola vecka 3 09.30-10.00
Blåvingev. äldreboende Bil Måndag 3 11.40-12.00
Britta-Lenas förskola Tisdag förskola vecka 3 09.30-10.00
Bråtås Sophies väg Onsdag udda vecka 18.05-18.30
Buerås Torsdag udda vecka 18.30-18.55
Bukärr, V. Särövägen Onsdag jämn vecka 15.30-15.50
Bäckmansgård gruppbostad Bil Torsdag 1 19.00-19.20
Daggdroppen förskola Fredag udda vecka 1 11.50-12.20
Dalavägen / Kattkullevägen Tisdag jämn vecka 16.10-16.30
Dannebacka förskola Tisdag udda vecka 1 10.50-11.30
Dotetorp Torsdag udda vecka 16.35-16.55
Draget Onsdag jämn vecka 17.50-18.20
Dyrestensvägen Onsdag udda vecka 17.10-17.30
Ejdern daglig verksamhet Bil Torsdag 3 13.00-13.15
Ekhaga äldreboende Bil Måndag 3 10.30-11.00
Ekolek Gällinge Fredag jämn vecka 4 11.10-11.30
Fjälebo Tisdag udda vecka 18.35-18.50
Fjärilen förskola Tölö Onsdag jämn vecka 4 09.40-10.10
Fjärås träffpunkt, Sälungen förskola Bil Måndag 1 10.45-11.10
Forsgläntan / Allergiförskolan Tisdag förskola vecka 1 10.00-11.00
Furulid Halla förskola Torsdag jämn vecka 2 09.55-10.20
Förlanda församlingshem Måndag jämn vecka 17.55-18.55
Gräppås, Lyngfjällsvägen Torsdag jämn vecka 18.45-19.10
Gräppås, Tjäderkullevägen Torsdag udda vecka 19.10-19.35
Gårda Kottarna Onsdag förskola vecka 2 10.40-11.00
Gårdskulla Tisdag förskola vecka 1 09.00-09.30
Gällinge förskola Fredag jämn vecka 4 09.55-10.25
Gällinge skola  Måndag jämn vecka 18.45-19.30
Halla Onsdag udda vecka 15.15-15.35
Hammerö förskola Onsdag förskola vecka 3 10.15-11.00
Hammerö gruppbostad Bil Torsdag 1 17.35-17.55
Hanhals Skanslyckan Måndag jämn vecka 15.45-16.10
Heberg , Åskullevägen Torsdag jämn vecka 19.20-19.45
Hede gruppbostad Bil torsdag 1 18.30-18.50
Hede, Nidingevägen Tisdag jämn vecka 18.55-19.20
Hede / Snickargården Tisdag jämn vecka 2 09.00-09.30
Hjälm, fotbollsplan Fredag jämn vecka 17.50-18.10
Hjälm, Pålsabacken Fredag jämn vecka 17.25-17.45
Håbergsvägen Måndag udda vecka 18.50-19.10
Håkansgården Tisdag förskola vecka 2 09.10-09.55
Håkulla Torsdag udda vecka 17.55-18.20
Hålabäck öppna förskola Bil Måndag 1 10.00-10.30
Idala Torsdag udda vecka 18.15-18.35
Iserås förskola Onsdag udda vecka 1 o 3 09.50-10.10
Ivarsgården Tisdag vecka 2 10.15-10.45
Jyckens hunddagis Bil Torsdag 3 13.25-13.40
Kaptensgården förskola Torsdag udda vecka 1 09.00-09.20
Knappen daglig verksamhet Bil Måndag 1 09.30-09.55
Kolla Backe förskola Tisdag jämn vecka 2 09.55-10.25
Kolla förskola Onsdag förskola vecka 1 09.00-09.45
Kolla gruppbostad Bil Torsdag 1 16.55-17.25
Kollagården gruppboende Bil Torsdag 1 16.30-16.50
Kolla Parkstad Onsdag förskola vecka 1 10.00-11.00
Kolla, Solstensvägen Fredag jämn vecka 15.10-15.35
Kolla Viktor Onsdag förskola vecka 4 09.45-10.15
Kungsfågelvägen Tisdag udda vecka 16.00-16.20
Kållasgårdsgatan, Smeagatan Tisdag udda vecka 15.15-15.45
Ledets väg Torsdag jämn vecka 17.10-17.30
Lerkil, Ängåsvägen Onsdag udda vecka 16.00-16.20
Liden, Mejerivägen Torsdag jämn vecka 17.40-18.00
Limmanäsvägen Måndag udda vecka 15.50-16.10
Lindströmns förskola Onsdag jämn vecka 2 09.50-10.15
Lindströmsvägen Tisdag Jämn vecka 16.50-17.15
Linnea förskola Tisdag udda vecka 3 09.00-09.50
Lunnaberg Torsdag udda vecka 17.30-17.50
Lyngfjäll förskola Torsdag jämn vecka 2 10.20-10.50
Långenäs Tisdag udda vecka 16.40-16.55
Majblomman förskola Onsdag udda vecka 1 o 3 10.20-10.45
Malevik förskola Fredag udda vecka 1 10.40-11.20
Maneten förskola Tisdag udda vecka 1 09.00-09.50
Måhaga äldbo. Linden / Källarbacke dagomsorg Bil Måndag1 11.15-11.35
Måsen förskola Tisdag jämn vecka 4 10.40-11.00
Måå, Fjärås Onsdag förskola vecka 2 09.45-10.30
Nova montessori Onsdag förskola vecka 3 09.00-09.20
Nålkälla Måndag udda vecka 17.45-18.05
Oasen daglig verksamhet Bil Torsdag 3 14.05-14.20
Olasgården förskola Fredag jämn vecka 4 10.40-11.00
Onsala småbarnskola Onsdag udda vecka 1 10.50-11.10
Onsala träffpunkt Bil Måndag 3 11.00-11.25
Orrevik Ondag jämn vecka 17.10-17.30
Pontos förskola Torsdag udda vecka 1 09.45-10.05
Pontos skola Torsdag Udda vecka 1 10.05-11.25
Presse park förskola Tisdag udda vecka 1 o 3 10.05-10.30
Prästgårdsängen, Fjärås Onsdag vecka 2 09.00-09.30
Prästkragen Släp Fredag jämn vecka 2 10.25-10.50
Regnbågen aktivitetscenter Bil Torsdag 3 13.45-14.00
Rinna Måndag jämn vecka 16.55-17.15
Rydet förskola Onsdag Udda vecka 3 09.00-09.30
Rygga Måndag udda vecka 18.15-18.35
Rågdal Tisdag udda vecka 18.15-18.30
Råö, vändplan Torsdag udda vecka 16.35-16.50
Råö, Östra Arvidsgårdsvägen Torsdag udda vecka 16.15-16.30
Röde Holme Torsdag jämn vecka 16.35-16.55
Rörmust, Skifteskärrsvägen Onsdag udda vecka 16.35-16.55
Rörsjö, Hultabacksvägen Måndag udda vecka 17.10-1730
Sevedalen, Fåraböliden Torsdag jämn vecka 18.10-18.30
Sidensvansvägen Tisdag Jämn vecka 15.45-16.05
Signes hus Onsdag förskola vecka 4 09.00-09.25
Signeshus äldreboende / Näckrosen dagomsorg Bil Måndag 4 10.10-10.30
Signeskulle träffpunkt Bil Torsdag 3 12.00-12.20
Skördevägens gruppbostad Bil Torsdag 1 18.05-18.20
Släp, Ekenäs Onsdag Jämn vecka 15.00-15.20
Spårhaga förskola Fredag udda vecka 1 09.55-10.25
Stegatorp förskola Fredag jämn vecka 4 09.00-09.30
Strannegården förskola Ondag udda vecka 3 10.50-11.25
Stuv Torsdag udda vecka 18.45-19.05
Sälungen förskola Fredag jämn vecka 2 09.00-09.20
Särö montessoriskola Fredag udda vecka 1 11.20-11.50
Särö, Sunnegärde Onsdag jämn vecka 16.00-16.20
Södra Annebergsvägen Måndag 19 okt, 16 nov., 14 dec 16.30-17.00
Tomtebobarnen, Skalman, Bukärrsäng förskola Fredag udda vecka 1 09.00-09.30
Torpa kvarnväg Torsdag udda vecka 17.10-17.30
Trollsländan förskola Tölö Onsdag jämn vecka 4 10.10-10.40
Tölö förskola Onsdag jämn vecka 4 09.00-09.25
Tölö ängar, Havtornsvägen Fredag jämn vecka 18.20-18.45
Ubbhult Fredag jämn vecka 16.45-17.05
Vallda Backa förskola Fredag jämn vecka 2 09.45-10.10
Vallda församlingshem Måndag udda vecka 15.05-15.25
Vallda Klasberg förskola Tisdag jämn vecka 4 10.00-10.30
Vallda, Målvägen Onsdag 18.45-19.45
Vallda Sandö förskola Torsdag jämn vecka 2 09.00-09.30
Vallda Strandrågsväg Onsdag udda vecka 17.35-17.55
Varla förskola Tisdag jämn vecka 4 09.00-09.30
Vickan Torsdag udda vecka 15.30-16.00
Vickans äldreboende Bil Måndag 3 10.00-10.20
Villa Emilia Tisdag förskola vecka 3 10.30-11.00
Voxlöv Fredag jämn vecka 15.50-16.10
Vässingsö Torsdag jämn vecka 16.00-1620
Västra Hagen Torsdag jämn vecka 15.10-15.30
Å-huset daglig verksamhet Bil Torsdag 3 12.30-12.55
Ålgårda Måndag udda vecka 16.45-17.05
Åminnared Måndag jämn vecka 17.30-17.50
Åsa äldreboende / Korallen dagomsorg Bil Måndag 4 10.55-11.20
Älvsåker förskola / Kottar och Barr Onsdag jämn vecka 2 10.30-11.00
Äskatorp Torsdag udda vecka 16.00-16.20
Öjersbo Tisdag udda vecka 17.40-18.05
Örtagården Tisdag förskola vecka 3 09.00-09.25
Östanvindsgatans aktivitetscenter. / Kungsgruppen daglig verksamhet Bil Måndag 4 09.30-10.00