Administration

Admin: installation

Admin: behörigheter

Admin: anmälningar

 Översikt
Titel Datum
Namn:  Lånekort:
Anmälare:  Lånekort:

Språk

Om Arena

Arena-version: 4.5.0
Byggnummer:
Tid: 2020-11-27 16:43
CS-version: 4.7.0
CS-revision:
CS-tidpunkt: 2021-05-10 08:41
Agency-ID: 6110534
Agency: ASE513841
ID: 6110724
Membernamn ASE513841
ID (installation): 30928386
Identifierare (installation): ISE500005
Namn (installation): ISE500005
Id (portal site): 491227948
Identifierare (portal site): Kungsbacka
Namn (portal site): Biblioteken i Kungsbacka