Mina lån

Viktiga meddelanden

Hållplatsen Forsvägen/Hålabäcksvägen är indragen p.g.a. ombyggnation. Hållplatsen kommer inte att tas i bruk igen.

Frillesås bibliotek har öppnat och har ordinarie öppettider igen. Därför kommer bokbussen inte längre att besöka Frillesås bibliotek på lördagar.