Regnbågshyllan

Bibliotekens i Kungsbacka och Kungsbacka kommuns värdegrund bygger på alla människors lika värde. Våra Regnbågshyllor finns till för att alla som använder biblioteken skall känna sig välkomna, representerade och få samma chans att se sig själva speglade i litteraturen - och för att biblioteken verkar för ett demokratiskt samhälle baserat på tolerans, mellanmänskliga möten och fri åsiktsbildning...

På de fysiska Regnbågshyllorna kan du hitta ett brett urval av böcker för alla åldrar, från skönlitteratur och serier till biografier och fakta. Biblioteken i stort innehåller naturligtvis många fler titlar med HBTQI+-tema än vad som ryms på några få hyllor, så därför har vi skapat den Digitala Regnbågshyllan för att du enkelt skall kunna hitta även titlarna som står på andra placeringar ute på våra bibliotek. Här får du tips på nyheter, hjälp att göra ämnesordsökningar, och hittar länkar till databaser och andra digitala resurser som vänder sig till dig som vill veta mer om HBTQI+.

HBTQI+ är ett samlingsbegrepp som står för homo-, bi-, trans-, queer- och intersexpersoner, med ett + för att markera inkluderingen av ytterligare könsidentiteter och sexuella läggningar, till exempel asexualitet och ickebinära personer. Familjekonstellationer som inkluderar HBTQI+-personer kallas ofta för regnbågsfamiljer. Att skapa en specialhylla handlar inte om att avskilja dessa grupper som utanför normen, utan om att synliggöra och tillgängliggöra alla sorters böcker, på samma sätt som vi erbjuder t.ex. spänningshyllor och feelgood. Det är också något som uttryckligen efterfrågats av våra besökare, och vi är stolta och glada att här kunna presentera resultatet."

Nya vuxenböcker från regnbågshyllan

8d965f5e-edbf-48f4-ba0c-eeecbd429b10
av Cosby, S. A.
de510507-ca74-43b7-8e5f-499e58e7d188
av Persson, C. N.
3afe06c9-f83a-4018-83b9-9a46ec3c8939
av Dahlgren, Helena
122c9195-d56e-409a-a20e-f2de73ce5798
av Jalakas, Inger
fc8d0321-e5a2-4fe2-8d0f-766c373fd6a5
av Ståhl, Linda
0172c23d-28d1-4a01-b8a8-da87869a86a6
av Andersson, Ulla-Maria

Nya barn- och ungdomsböcker från regnbågshyllan

0594dc0b-e944-4401-ac82-0fdd4532c814
av Edelfeldt, Inger
2b13205b-814e-47a8-b908-c013defb23c7
a6c6b110-6016-4a14-bf20-7c1209e3b95d
abafaff5-37dd-4226-a901-c4492e839808
av Lapidus, Jens

Länkar till informationssidor på webben

Länkar till informationssidor på nätet. 

  • Queerlit är en databas för svensk skönlitteratur som skildrar samkönat begär och överskridanden av binära könsnormer. Det innefattar bland annat – men inte enbart – skildringar av HBTQI-personer.
  • Riksförbundet för Sexuellt Likaberättigande arbetar stödjande och informerande för alla homosexuella, bisexuella, transpersoner, intersexpersoner och queera individer i samhället. 
  • Du som är, känner någon som är eller undrar över hur det är att vara transperson kan hitta stöd, information och gemenskap hos t.ex. Mind trans, Transformering och Transammans
  • Du som är, känner någon som är eller undrar över hur det är att vara asexuell kan hitta stöd, information och gemenskap 
  • KvinnSam är en genusvetenskaplig specialavdelning av Göteborgs universitetsbibliotek, som publicerar ett flertal databaser med material av, om och för kvinnor, så här finns bland annat möjligheten att specialsöka i den nationella biblioteksdatabasen Libris efter material som rör bl.a. lesbiska, bisexuella kvinnor och transkvinnor.
  • The Lesbian Herstory Archives är en av världens största sökbara arkivsamlingar med material av, om och för personer som identifierar sig som lesbiska.
  • Queerrörelsens Arkiv och Bibliotek, QRAB, arbetar för att tillgängliggöra arkivmaterial och information om, av och för rörelser och personer som identifierar sig som queera.
  • Skeivt arkiv är Norges motsvarighet till QRAB.
  • Kungsbacka kommun har en sida om HBTQI+