SMS-tjänst

Vill du få SMS med information om att biblioteksbussen kommer eller när den är inställd?

 1. Gå till bibliotek.kungsbacka.se
  Logga in på Mina sidor
  Välj Mina uppgifter
   
 2. Välj Uppgifter för...
  Kontrollera ditt telefonnummer och klicka i rutan "Ta emot SMS"
  Spara
   
 3. Välj SMS-tjänst
  Klicka i rutan "Markera för att acceptera utskicket"