att använda biblioteken

att använda biblioteken

Välkommen att låna på biblioteken i Kungsbacka

Att låna

Det är gratis att låna på biblioteken. Däremot blir det avgifter om du inte lämnar tillbaka i tid. Du kan låna böcker, ljudböcker, tidningar, e-böcker, e-ljudböcker, filmer och mycket mer. För att låna behöver du ett bibliotekskort som gäller på Biblioteken i Kungsbacka och på Bokbussen. Fråga gärna personalen om det är något du vill ha hjälp med.

Bibliotekskort

För att få ett bibliotekskort ska du kunna legitimera dig. När du ansöker om bibliotekskort godkänner du registrering av dina personuppgifter. Vi behöver dina personuppgifter för en säker identifiering och för att kunna administrera lån, reservationer samt kunna se att dina lån är återlämnade. Enligt sekretesslagen kan uppgifter om dina lån bara lämnas ut till dig. Sekretesslagen gäller bara dina lån. Vi kan lämna ut dina personuppgifter och skulder som du har på ditt konto. Du kan själv se vilka uppgifter vi har på ditt konto genom att logga in på vår webbplats och välja Mina lån samt Mina uppgifter. Sekretesslagen Offentlighets- och sekretesslagen, kapitel 40, §3 

Bibliotekskortet är en värdehandling och är endast för personligt bruk, förlorar du kortet måste du spärra det.

Du kan också skaffa bibliotekskort på webben och sedan hämta ut det med din legitimation på ett av biblioteken i Kungsbacka.
Skaffa bibliotekskort

Barn kan få bibliotekskort från det att de har fyllt 5 år. Är du under 18 år ska vårdnadshavare skriva på en låneförbindelse.
Blankett för bibliotekskort till dig under 18 år (pdf)

Det här kan du göra med ditt bibliotekskort och pinkod i biblioteket och på webbplatsen:

 • Låna böcker, tidskrifter, musik, film, e-böcker, e-ljudböcker och mycket mera
 • Låna om och reservera
 • Recensera
 • Använda minneslista
 • Boka internetdator
 • Boka släktforskardator
 • Söka i databaser som Nationalencyklopedin, NE och Landguiden hemifrån. Databaser

Pinkod

Till ditt konto väljer du en personlig pinkod på fyra siffror. Har du valt att registrera en e-postadress kan du byta till en ny pinkod på vår hemsida. Klicka på logga in och välj sedan Glömt pinkod. Följ instruktionerna för att byta. Du kan också komma till biblioteket. Ta med legitimationen, så hjälper vi dig.

Har du tappat ditt bibliotekskort?

Om du har tappat ditt bibliotekskort ska du kontakta biblioteket för att spärra det, på telefon 0300-838020 eller e-post bibliotek.info@kungsbacka.se. Ett nytt bibliotekskort kostar 20 kronor.

Om du byter namn, adress eller e-postadress

Du måste själv uppdatera dina personuppgifter och e-postadress. Det kan du göra genom att logga in på vår webbplats och välja Mina lån och sedan Mina uppgifter. Du kan också ändra dina uppgifter på biblioteken. Glöm inte att ta med din legitimation.

Sparar biblioteken vad jag har lånat?

Vi sparar inte vad du har lånat. Enligt Sekretesslagen får vi inte spara dina lån och uppgifter om dina lån kan bara lämnas ut till dig. Undandtaget är om du själv väljer att spara din historik på vår webbplats. Läs mer om det längre ner.

Lånetider

Håll reda på lånetiden som varierar beroende på vad du lånar. På kvittot och på webbplatsen står det när lånen ska återlämnas. Du har ansvar för att lånen återlämnas i tid. Som en extra service kan du få en förvarning på e-post 3 dagar innan lånetiden går ut.

Kontrollera att allt blir avregistrerat när du lämnar och att det du har lånat är komplett och oskadat.

Lånetid

 • 4 veckor, böcker, ljudböcker, musik-cd, faktafilmer, tv-serier
 • 2 veckor, tidskrifter
 • 2 veckor, datorspel, tv-spel, från 15 år 
 • 1 vecka, filmer från 15 år

Bokbussen och Boken kommer har andra lånetider. Bokbussens lånetider är anpassade efter hur ofta hållplatsen besöks. Boken kommer informerar sina låntagare om lånetiden.

Vissa tv-spel måste man vara 18 år för att låna. 

Förkortad lånetid

Om det är två eller fler reservationer på lån med ordinarie lånetid på fyra veckor, förkortas lånetiden till 14 dagar.

Vad har biblioteken för avgifter?  

Ditt första bibliotekskort är gratis, vi tar ut en avgift om du behöver ett nytt.

Avgifter för dig över 18 år

Om du är försenad med dina lån får du förseningsavgift för vuxenmedia. För varje påminnelse får du dessutom 20 kr i påminnelseavgift. Om du får en räkning får du 40 kr i räkningsavgift för varje räkning.

Avgifter för dig under 18 år

Påminnelser och räkningar adresseras till vårdnadshavare. Du får inga avgifter, men lämnas inte lånet tillbaka får du betala kostnaden för mediet.

Avgifter

 • Fjärrlån 10 kr 
 • Nytt bibliotekskort 20 kr 
 • Kopiera 3 kr/sida
 • Skriva ut från dator 3 kr/sida

Förseningsavgifter

 • Förseningsavgift 2 kr/dygn och media 
 • Förseningsavgift spelfilm 20 kr/dygn och film 
 • 1:a påminnelseavgift 20 kr
 • 2:a påminnelseavgift 20 kr
 • Räkning 40 kr

Har du mer än 100 kr i avgifter spärras ditt kort och du kan inte låna, låna om, reservera eller boka dator.

Har du fått räkning och återlämnar dina lån kvarstår dina övertidsavgifter, påminnelseavgifter och räkningsavgift.

Har du inte betalt räkningen före förfallodatum skickas den vidare till inkasso efter fem veckor. 

Du är skyldig att ersätta det som inte återlämnas eller blir skadat. För minderåriga låntagare ersätter vårdnadshavaren. Biblioteket avgör ersättningssumman.

Det är ditt ansvar att kontrollera att det du lånar är komplett och oskadat.

Vi ansvarar inte för skador som lånat material kan orsaka på den egna apparaten.

Låna om och reservera

Du kan låna om två gånger om inte någon annan står i kö. Du lånar om i våra automater, genom att ringa biblioteket eller genom att logga in på Mina lån.

Du måste logga in för att kunna reservera. Om du alltid vill hämta dina reservationer på samma bibliotek kan du välja förvalt hämtställe under Mina lån, välj Mina uppgifter och därefter Förvalt hämtställe.

Dina reservationer hämtar du själv. De står uppställda efter låntagar-id. Ditt låntagar-id står på meddelandet som du får när reservationen finns att hämta. Du kan också se ditt låntagar-id när du är inloggad på låneautomaterna i biblioteket.

Återlämna

Det går bra att lämna tillbaka på alla biblioteken i Kungsbacka och på Bokbussen. Du kan däremot inte lämna in det som du har lånat i andra kommuner.

Vi har inga bokinkast på biblioteken. Du kan bara återlämna när biblioteken har öppet eller på meröppna bibliotek om du har fått behörighet dit. På Fyrens bibliotek kan du även återlämna när kulturhuset har öppet.

Spara lånehistorik

Du aktiverar din lånehistorik så här:

 • Klicka på Logga in
 • Klicka på Mina uppgifter.
 • Klicka på pilen till höger om Användarprofil för ...
 • Bocka i Spara min lånehistorik.
 • Nu sparas din lånehistorik.

För att se lånehistoriken klickar du på Min lånehistorik. Det är bara du som kan se din lånehistorik när du är inloggad. Bibliotekspersonalen har inte möjlighet att se den.

Vill du ta bort din lånehistorik bockar du ur rutan för spara lånehistorik. Du får en kontrollfråga om du vill ta bort din lånehistorik. Klicka på ok om du vill ta bort den.

E-post och förvarning

Du som anmält din e-postadress får påminnelser med e-post. Som en extra service får du också en förvarning 3 dagar innan lånetiden går ut. Biblioteket tar dock inte ansvar för tekniska fel hos e-post- eller internetleverantörer. Du ansvarar alltid själv för att lån lämnas tillbaka i tid.

Har du reserverat något får du meddelande på e-post när det finns att hämta.

Om du inte får förvarningar eller påminnelser med e-post kontrollera skräpposten (spam). Du kan även pröva att lägga till bibliotekets avsändaradress som kontakt i din adressbok. Kontakta ditt bibliotek om problemet kvarstår. 

E-böcker och e-ljudböcker

Du kan låna e-böcker och e-ljudböcker på vår webbplats. Du hittar mer detaljerad information i vår e-bokshjälp eller e-ljudbokshjälp.

E-bokshjälpen 
E-ljudbokshjälpen

Hur lämnar jag inköpsförslag?

Vi tar gärna emot inköpsförslag. Du kan lämna ditt förslag på webbplatsen eller använda den blankett som finns på alla biblioteken och i Bokbussen.

Lämna ett inköpsförslag

Hur fungerar meröppet?

Meröppet finns på Fjärås, Frillesås och Kullaviks bibliotek och gör biblioteken tillgängliga för registrerade låntagare över 18 år, även när det inte finns personal på plats.

Mer information om meröppet