Tjänster på biblioteken

Begränsad serevice

Boka dator

Internetdatorer finns på alla bibliotek. På dem kan du till exempel använda internet eller Office-paketet.
Du kan skriva ut i A4 eller A3, i svartvitt eller färg. Innan du skriver ut första gången behöver du skapa ett konto i informationsdisken och sätta in pengar på det.

Boka dator

Skriva ut

Avgifter

Boka rum

På Fyrens bibliotek finns ett studierum som kan bokas i upp till tre timmar för studier, grupparbeten och liknande.

Boka rum

På Fyrens bibliotek finns också en tyst läsesal där du kan läsa, studera och arbeta under tystnad. Läsesalen går inte att boka.

Skanning och kopiering

Det finns kopiatorer på alla bibliotek. Du kan kopiera i A4 eller A3, i svartvitt eller färg. Innan du kopierar första gången behöver du skapa ett konto i informationsdisken och sätta in pengar på det.

Skanner finns också på alla bibliotek. Du behöver ett usb-minne för att kunna skanna.

Kopiera och skanna

Avgifter

Surfa trådlöst

Öppet trådlöst nätverk finns på alla bibliotek. Det är gratis och wifi-nätverket heter guest.kungsbacka.se

Boka en bibliotekarie för it-hjälp

Vi kan hjälpa till med enklare it-frågor, till exempel hur du lånar e-böcker och e-ljudböcker, installerar en app på din smarta telefon/surfplatta eller skapar en e-postadress. Kontakta oss på bibliotek.it@kungsbacka.se eller 0300-83 80 20.

Vi har även Digital hjälp med drop-in på Fyrens bibliotek. Se Evenemang för datum och tid.