Tillgänglighetsredogörelse

Biblioteken i Kungsbacka står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur bibliotek.kungsbacka.se i Kungsbacka uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Länkarna nedan leder till detaljerad information om vilka tillgänglighetsproblem du kan möta i olika användningssituationer.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Webbplats för Biblioteken i Kungsbacka som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Användning utan synförmåga

 • Det förekommer länkar till filmer som inte har ett textalternativ (publicerade innan 23 september 2020).
 • Det förekommer förinspelad ljud och video utan tidsoberoende alternativ med motsvarande innehåll (publicerade innan 23 september 2020).
 • Det förekommer förinspelat videoinnehåll som saknar syntolkning (publicerade innan 23 september 2020).
 • Innehållet har en felaktig struktur som gör att vissa hjälpmedel får problem att läsa upp texten.
 • Det förekommer att rubriker har felaktig rubriknivå. Det förekommer rubriktexter som inte är kodade som rubriker.
 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare. 
 • Språk är inte angivet i koden för innehållet i bibliotekets katalog.
 • Det förekommer att formulärfält saknar label eller är felmärkta.
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext.
 • Det saknas roller för vissa delar/funktioner på webbplatsen.
 • Det går inte att navigera i alla delar av ”Mina sidor” via tangentbord.

Problem vid användning utan hörsel

 • Det förekommer länkar till filmer och ljudinspelningar som inte har ett textalternativ (publicerade innan 23 september 2020).
 • Det förekommer förinspelad ljud och video utan tidsoberoende alternativ med motsvarande innehåll (publicerade innan 23 september 2020).
 • Det förekommer ljudinspelningar som saknar textbeskrivningar (publicerade innan 23 september 2020).

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

 • Sökfält och inloggningsfält får inte fokus vid aktivering.
 • Det förekommer att knappar saknar förklaringstext. Bildspelsnavigering saknar förklarande texter och har en felaktig tabordning.

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • Det felande fältet markeras inte vid felaktig inmatning. Det förekommer att felmeddelanden eller bekräftelsetexter inte visas.
 • Korrigeringsförslag visas inte för användaren när inmatningsfel upptäcks i inloggningsformuläret och bibliotekskortsformuläret.

Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla och förbättra tillgängligheten på webbplatsen. Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under andra kvartalet 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Bibliotek.kungsbacka.se åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 • Sökförslag kan inte läsas av skärmläsare.
 • Timerfunktion som räknar ner innan sidan blir inaktuell.

Det kommer att krävas mycket arbete för att åtgärda dessa problem och vi kommer inte att kunna göra detta under andra kvartalet 2021.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av Webbplats för Biblioteken i Kungsbacka.

Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

 

Tillgänglighetsredogörelser för bibliotekets övriga tjänster

Språk