Att använda biblioteken

Välkommen till biblioteken i Kungsbacka. Hos oss kan du låna böcker, ljudböcker, tidskrifter, filmer, e-böcker och mycket mer. Du kan också studera, använda dator och skriva ut. För att låna behöver du ett bibliotekskort som gäller på biblioteken i Kungsbacka och på biblioteksbussen. Det är gratis att låna, däremot blir det avgifter om du inte lämnar tillbaka i tid. Fråga gärna personalen om det är något du vill ha hjälp med.

På den här sidan kan du läsa om:

 

Bibliotekskortet

Det är kostnadsfritt att skaffa ett bibliotekskort på Biblioteken i Kungsbacka. Med ett bibliotekskort och pinkod kan du:

 • Låna bland annat böcker, ljudböcker, tidskrifter, filmer, e-böcker och e-ljudböcker,
 • låna om och reservera,
 • använda minneslista,
 • boka internetdator,
 • boka släktforskardator,
 • boka studierum (Fyrens bibliotek),
 • söka i databaser som Nationalencyklopedin, NE, Pressreader och Landguiden hemifrån,
 • besöka våra meröppna bibliotek kl 7-22 varje dag, om du har registrerat dig som användare.

För att få ett bibliotekskort ska du kunna legitimera dig. När du ansöker om bibliotekskort godkänner du att vi registrerar dina personuppgifter. Vi behöver dina personuppgifter för en säker identifiering och för att kunna administrera lån, reservationer samt kunna se att dina lån är återlämnade. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen kan vi bara lämna ut uppgifter om dina lån till dig. Lagen gäller bara dina lån. Vi kan lämna ut dina personuppgifter och skulder som du har på ditt konto. Du kan själv se vilka uppgifter vi har på ditt konto genom att logga in på vår webbplats, välja Mina sidor och sedan Mina uppgifter.
(Offentlighets- och sekretesslagen, kapitel 40, paragraf 3)

Bibliotekskortet är en värdehandling och endast för personligt bruk. Förlorar du kortet måste du spärra det.

Du kan skaffa ett bibliotekskort på webbplatsen och sedan hämta ut det med din legitimation på ett av biblioteken i Kungsbacka.
Skaffa bibliotekskort

Barn kan få bibliotekskort från det att de har fyllt 5 år. Är du under 18 år ska en vårdnadshavare skriva under en låneförbindelse.
Blankett för bibliotekskort till dig under 18 år (pdf)

Pinkod

Du väljer en personlig pinkod på fyra siffror till ditt konto. Har du valt att registrera en e-postadress kan du byta till en ny pinkod på webbplatsen.

 • Klicka på Logga in.
 • Välj Glömt PIN-kod?.
 • Följ instruktionerna för att byta.

Du kan också komma till biblioteket. Ta med din legitimation, så hjälper vi dig.

Har du tappat ditt bibliotekskort?

Om du har tappat ditt bibliotekskort ska spärra det. Du kan själv spärra kortet på vår webbplats.

 • Logga in.
 • Välj Mina uppgifter.
 • Klicka på pilen till höger om Bibliotekskort och PIN-kod.
 • Klicka på Spärra kortet intill det/de kort du vill spärra.
  Om du har två kort där bara de två sista siffrorna skiljer sig åt behöver du spärra båda.

Du kan också ringa, e-posta eller komma till biblioteket så hjälper vi dig.

För att hämta ut ett nytt bibliotekskort behöver du betala en avgift.

Om du byter e-postadress

Du måste själv uppdatera din e-postadress. Det kan du göra på vår webbplats:

 • Logga in.
 • Välj Mina uppgifter. 

Du kan också ändra dina uppgifter på biblioteket. Glöm inte att ta med din legitimation.

Sparar biblioteken vad jag har lånat?

Vi sparar inte vad du har lånat. Enligt Offentlighets- och sekretesslagen får vi inte spara dina lån och uppgifter om dina lån kan bara lämnas ut till dig. Undantaget är om du själv väljer att spara din lånehistorik på vår webbplats. (Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), 40 kap., paragraf 3, 

 

Lånetider

Lånetiden beror på vad du lånar. På kvittot och på webbplatsen står det när lånen ska återlämnas. Du har ansvar för att lånen återlämnas i tid. Som en extra service kan du få en förvarning på e-post tre dagar innan lånetiden går ut, om du har registrerat en e-postadress på ditt bibliotekskonto.

Lånetid

 • 4 veckor - böcker, ljudböcker, musik-cd, faktafilmer, tv-serier
 • 2 veckor - tidskrifter, tv-spel (från 15 år), 4-veckorslån med kö
 • 1 vecka  - spelfilmer (från 15 år)

Biblioteksbussen och Boken kommer har särskilda lånetider. Biblioteksbussens lånetider är anpassade efter hur ofta hållplatsen besöks.

Vissa tv-spel måste du vara 18 år för att låna. 

Förkortad lånetid

Om det är två eller fler reservationer på lån med ordinarie lånetid på 4 veckor, förkortas lånetiden till 2 veckor.

 

Avgifter

Biblioteken i Kungsbacka införde nya avgifter från och med 1 september 2018.

För dig över 18 år

Om du är försenad med dina lån får du förseningsavgift för vuxenmedia som räknas per dygn. För varje påminnelse som skickas ut får du dessutom en påminnelseavgift. Om du får en räkning får du en räkningsavgift för varje räkning.

För dig under 18 år

Påminnelser och räkningar adresseras till vårdnadshavaren. Du får inga avgifter, men lämnar du inte tillbaka lånet får din vårdnadshavare betala kostnaden för mediet.

Förseningsavgifter

 • Förseningsavgift vuxenmedier - 3 kr/media och dag
 • Förseningsavgift spelfilm och tv-spel - 5 kr/media och dag
 • Påminnelse 1 - 20 kr
 • Påminnelse 2 - 20 kr
 • Fakturaavgift - 40 kr

Övriga avgifter

 • Fjärrlånebeställning - 20 kr 
 • Fjärrlånekopia - faktisk kostnad
 • Fjärrlån utanför Sverige - faktisk kostnad
   
 • Nytt bibliotekskort, barn/ung - 10 kr 
 • Nytt bibliotekskort, vuxen - 25 kr

Kopiering/utskrift

 • A4 svartvitt - 3 kr/sida
 • A4 färg - 5 kr/sida
 • A3 svartvitt - 5 kr/sida
 • A3 färg - 7 kr/sida
 • Kopiera ur tidskrifter och böcker som du inte får låna hem: 5 sidor är gratis

Har du mer än 100 kr i avgifter spärras ditt kort och du kan inte låna, låna om, reservera, boka dator eller använda meröppet. När medierna är återlämnade och/eller när skulden är betald hävs spärren.

Ersättningsavgifter och räkningar

Du är skyldig att ersätta det som inte återlämnas eller blir skadat. För minderåriga ersätter vårdnadshavaren.

Förkomna/förstörda medier
Nedanstående är schablonpriser. Finns mediet att köpa tas nypris ut om det är högre än schablonpriset.
Bok/ljudbok vuxna - 250 kr
Bok/ljudbok barn och ung - 120 kr
Dvd-film - 400 kr
Musik-cd - 150 kr
Tidskrift vuxen - 50 kr
Tidskrift barn och ung - 25 kr
Boklåda/bokpåse - 140 kr

Har du fått en räkning och återlämnar dina lån, står förseningsavgifter, påminnelseavgifter och fakturaavgiften kvar. Har du inte betalat räkningen före förfallodatumet skickas den vidare till inkasso efter fem veckor. 

Om biblioteket skickat en faktura på förkomna eller skadade medier, spärras ditt kort och du kan inte låna, låna om, reservera, boka dator eller använda meröppet. När medierna är återlämnade och/eller när skulden är betald hävs spärren.

Det är ditt ansvar att kontrollera att det du lånar är komplett och oskadat. Vi ansvarar inte för skador som lånat material kan orsaka på den egna apparaten.

 

Låna om, reservera, återlämna

Låna om

Du kan låna om två gånger om inte någon annan står i kö. Från 1 oktober 2020 får du låna om fem gånger om inte någon annan står i kö. 

Låna om i våra automater, genom att ringa biblioteket eller på webbplatsen:

 • Logga in.
 • Välj Mina lån.
 • Bocka för de titlar du vill låna om.
 • Klicka på Låna om.
 • Kontrollera att omlånen har gått igenom och att du har fått ett nytt återlämningsdatum för alla titlar.

Reservera

Du kan reservera titlar i katalogen, till exempel sådant som är utlånat eller som finns på ett annat bibliotek i kommunen.

 • Sök i katalogen och klicka på titeln i sökresultatet.
 • Logga in
 • Klicka på Reservera.
 • Om du inte har valt ett förvalt hämtställe behöver du därefter välja var du vill hämta beställningen.

Om du alltid vill hämta dina reservationer på samma bibliotek kan du välja förvalt hämtställe:

 • Logga in.
 • Välj Mina uppgifter.
 • Klicka på pilen till höger om Förvalt hämtställe för reserverat material
 • Välj ditt bibliotek under Förvalt hämtställe.

Du hämtar dina reservationer själv. De står uppställda efter låntagar-id. Ditt låntagar-id står i meddelandet som du får när reservationen finns att hämta. Du kan också se ditt låntagar-id när du är inloggad på låneautomaterna i biblioteket eller på webbplatsen, under Mina uppgifter.

Återlämna

Det går bra att lämna tillbaka på alla biblioteken i Kungsbacka och på biblioteksbussen. Du kan däremot inte lämna in sådant som du har lånat i andra kommuner.

Kontrollera att allt blir avregistrerat när du lämnar och att det du har lånat är komplett och oskadat.

Vi har inga bokinkast på biblioteken. Du kan bara återlämna när biblioteken har öppet eller på meröppna bibliotek om du är registrerad som meröppet-användare. På Fyrens bibliotek kan du även återlämna när kulturhuset har öppet.

 

Webbplats och e-post

Spara lånehistorik

Du aktiverar din lånehistorik så här:

 • Logga in.
 • Välj Mina uppgifter.
 • Klicka på pilen till höger om Bibliotekskort och PIN-kod.
 • Bocka i Spara min lånehistorik.

För att se lånehistoriken loggar du in på webbplatsen, välj sedan Min lånehistorik. Det är bara du som kan se din lånehistorik när du är inloggad. Bibliotekspersonalen har inte möjlighet att se den.

Vill du ta bort din lånehistorik bockar du ur rutan för Spara lånehistorik. Du får en kontrollfråga om du vill ta bort din lånehistorik. Klicka på Ok om du vill ta bort den.

Spara minneslista

Spara titlar du hittar i katalogen i en personlig minneslista genom att klicka på knappen Lägg i minneslista. Du behöver vara inloggad på webbplatsen när du lägger till nya titlar, för att de ska sparas till senare. Listan hittar du sedan under Mina sidor, välj sedan Min minneslista. 

E-post och förvarning

Du som anmält din e-postadress får påminnelser och meddelanden om reservationer till din e-post.

Som en extra service får du också en förvarning 3 dagar innan lånetiden går ut. Biblioteket tar dock inte ansvar för tekniska fel hos e-post- eller internetleverantörer som gör att du inte får någon förvarning. Du ansvarar alltid själv för att lån lämnas tillbaka i tid.

Om du inte får förvarningar eller påminnelser med e-post, kontrollera skräpposten (spam). Du kan även pröva att lägga till bibliotekets avsändaradress som kontakt i din adressbok. Kontakta ditt bibliotek om problemet kvarstår.

Du kan själv anmäla eller ändra din e-postadress på vår webbplats:

 • Logga in.
 • Välj Mina uppgifter. 

Du kan också ändra dina uppgifter på biblioteket. Glöm inte att ta med din legitimation.

Lämna inköpsförslag

Vi tar gärna emot inköpsförslag. Du kan lämna ditt förslag på webbplatsen eller använda den blankett som finns på alla biblioteken och i biblioteksbussen.
Inköpsförslag

Recensera och betygsätta

När du recenserar eller betygsätter titlar på vår webbplats behöver du godkänna ett avtal. Därefter skapas ett användarnamn. Du kan se och redigera dina recensioner och betyg under Mina sidor, välj sedan Mina bidrag.

E-böcker och e-ljudböcker

Du kan låna e-böcker och e-ljudböcker på vår webbplats. Du hittar mer detaljerad information i vår e-bokshjälp eller e-ljudbokshjälp.
E-bokshjälpen 
E-ljudbokshjälpen

 

Hantering av personuppgifter

Bibliotekskort

 • Vi behöver behandla dina personuppgifter för att fullgöra vårt avtal med dig som låntagare. Om du ansöker om bibliotekskort för ditt barn gäller behandlingen barnets uppgifter, samt uppgifter om dig som målsman.
 • Vi sparar namn, adress, e-postadress och telefonnummer för att veta var vi kan kontakta dig när det behövs. Det kan exempelvis vara för att meddela att en reserverad bok finns att hämta eller påminna om ett försenat lån.
 • Vi sparar även personnummer, bibliotekskortsnummer och låntagar-id. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna kontrollera att ingen annan försöker använda bibliotekets tjänster i ditt namn. Använder du meröppet behöver vi information om inpasseringar vid eventuella regelbrott.
 • Vill du sätta betyg eller recensera något på vår webbplats skapas även ett användarnamn. Har du rätt att låna talböcker registrerar vi att du har tillstånd att göra det.
 • Det här ger dig tillgång till bibliotekets tjänster. Du kan låna, lämna tillbaka, reservera, använda bibliotekets digitala tjänster, låna en dator eller använda meröppna bibliotek.
 • Utöver de uppgifter som du själv lämnar, hämtas regelbundet personuppgifter från folkbokföringsregistret för att säkerställa att dina kontaktuppgifter är korrekta.
 • Uppgifter om dina lån är sekretessbelagda enligt lag. Vi lämnar därför bara ut sådana uppgifter till dig om du visar upp legitimation eller bibliotekskort. Uppgifter om lånet raderas så snart lånet är avslutat om det inte finns några avgifter kopplade till det. Information om vilka webbplatser du har besökt på bibliotekets datorer är också sekretessbelagd.
 • Om du inte använder ditt bibliotekskort på 2 år tar vi bort dina uppgifter från systemet. Detta gäller förutsatt att det inte finns skulder eller lån kopplade till ditt konto. Använder du meröppet sparas information om inpassering i 21 dagar. Dessa uppgifter kan inte raderas tidigare.

Utskrift och kopiering

 • När du skapar ett utskriftskonto hos oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi behöver spara ditt namn och bibliotekskortsnummer för att kunna knyta dina inbetalningar till dig.
 • Du behöver själv kontakta biblioteket för att ta bort ditt konto.

Tillfällig datoranvändning

 • När du skapar ett tillfälligt datorkonto hos oss samtycker du till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi sparar namn och personnummer. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna kontrollera att ingen annan försöker använda tjänsten i ditt namn. Vi behöver också ha möjlighet att spåra vem som har använt en dator vid regelbrott eller om polisen begär ut uppgifter vid brottsmisstanke.
 • Information om vilka webbplatser du har besökt på bibliotekets datorer är sekretessbelagd enligt lag. Om du inte har använt ditt datorkonto på ett år tar vi bort dina uppgifter från systemet.

Anmälan till aktivitet

 • Du som anmäler dig eller ditt barn till en aktivitet på Biblioteken i Kungsbacka godkänner att vi sparar personuppgifter som namn, ålder, telefonnummer och/eller e-post. De behövs för att veta vilka som ska delta i aktiviteten och kontakta deltagarna vid behov. 
 • Personuppgifterna tas bort efter att aktiviteten har genomförts.

 

 

 • Uppgifterna behandlas även av systemleverantörer i Sverige och/eller inom EU som vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med enligt dataskyddsförordningen.
 • Du har rätt att få ett registerutdrag som visar vilka uppgifter som finns sparade om dig i våra system. Du kan också få dina uppgifter rättade, flyttade eller raderade. Vill du göra något av detta, kontakta biblioteken i Kungsbacka, bibliotek.info@kungsbacka.se, eller gå in på Kungsbacka kommuns webbplats: Dataskydd.
 • Du kan själv se vilka uppgifter vi har sparat och ändra vissa av dem, genom att logga in på vår webbplats, välja Mina sidor och därefter Mina uppgifter.
 • Har du synpunkter på hur vi hanterar dina personuppgifter och vill klaga kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för dessa frågor.

 

Personuppgiftsansvarig:
Nämnden för Kultur & Fritid, Box 100 71, 434 21 Kungsbacka.
E-post: kulturochfritid@kungsbacka.se


Kommunens dataskyddsombud:
Kungsbacka kommun, Dataskyddsombud, 434 81 Kungsbacka.
E-post: dataskyddsombud@kungsbacka.se