Boken kommer

Boken kommer

Boken kommers biblioteksservice är för dig som av hälsoskäl eller på grund av funktionsnedsättning har svårt att ta dig till något av biblioteken i Kungsbacka. Vi erbjuder även hjälp samt anpassad litteratur till dig som har någon form av läsnedsättning. 

  • Vi erbjuder:
    hemleverans av boklåda
  • talboksutskick per post
  • registrering av digitalt bibliotekskort på Legimus.se
  •  

Beställ nya böcker via telefon under kontorstid eller mejla oss.