Legimus – en bok i örat

Sök i barnkatalogen

legimus, en bok i örat

en-bok-i-örat_pixelfigurenGillar du talböcker?

Då kan du skaffa ett digitalt bibliotekskort. Genom det kan du ladda ner böcker via nätet till din dator eller mobil genom Legimus.

P.S. för dig med dyslexi eller någon annan läs- och skrivsvårighet.

För att boka tid:

Fyrens bibliotek för barn:
Maria Andersson
maria.t.andersson@kungsbacka.se

Fyrens bibliotek för vuxna:
kontakta Boken kommer

Fjärås bibliotek:
fjaras.bibliotek@kungsbacka.se


Frillesås bibliotek:
frillesas.bibliotek@kungsbacka.se

Kullaviks bibliotek:
kullaviks.bibliotek@kungsbacka.se

Onsala bibliotek:
onsala.bibliotek@kungsbacka.se

Åsa bibliotek:
asa.bibliotek@kungsbacka.se